Iso får svensk ordförande

Standardisering Ulrika Francke har valts till ny ordförande för internationella standardiseringsorganisationen mandatperioden 2022 – 2023 efter omröstning i generalförsamlingen. Hon blir därmed den allra första kvinnan på posten sedan Iso bildades 1947.

Iso får svensk ordförande
Ulrika Francke, ny ordförande för Iso. Foto: Sten Jansin.

Ulrika Francke tillträder som ordförande i januari 2022 då nuvarande ordförande Eddy Njoroge från Kenya avslutar sitt uppdrag, men kommer under 2021 att inneha positionen som tillträdande ordförande – president-elect.

Ulrika Francke är i dag vice styrelseordförande för Svenska institutet för standarder, Sis, som är ett av Iso:s 165 nationella medlemsorgan. Hennes karriär sträcker sig över såväl offentlig som privat sektor. Hon har bland annat varit borgarråd i Stockholms stad och haft flera ledande befattningar som vd, styrelseordförande och ledamot i olika styrelser. Hon har även mångårig erfarenhet av standardisering, bland annat som ordförande för BIM Alliance, som utvecklar standarder för fastighets- och byggsektorn.

Erfarenheter från pandemin

– Iso gör ett enastående jobb med att utveckla och tillhandahålla internationella standarder för att driva innovation, tackla globala utmaningar och uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Jag ser fram emot att engagera mig för Iso:s uppdrag när vi fortsätter att utveckla vårt internationella standardiseringsarbete, säger hon i en kommentar.

Ulrika Francke har också förhoppningen att kunna tillvarata erfarenheterna från hur standardiseringsorganisationerna arbetat under pandemin.

– Tillsammans har vi kostnadsfritt kunnat erbjuda standarder som fungerar som en hjälp för både vården och samhällsberedskapen vid kris. Vi har också fortsatt kunna bedriva standardiseringsarbete tillsammans över hela världen utan att träffas fysiskt, vilket är positivt.

Strategi till 2030

Iso:s generalsekreterare Sergio Mujica fäster också stora förhoppningar till Ulrika Francke som nästa Iso-ordförande.

– Hennes bakgrund och erfarenheter blir en värdefull tillgång till vår organisation. Under hennes ledning kommer vi att fortsätta arbetet med att genomföra Iso:s strategi fram till 2030 i takt med att vi undersöker nya möjligheter under de kommande åren, säger han.

Parallellt med ordförandeskapet i Iso kommer Ulrika Francke att fortsätta som ledamot i Sis styrelse. Att hon nu valts som ordförande för den internationella standardiseringsorganisationen innebär stora möjligheter för både Sis och Sverige i stort, menar Annika Andreasen, vd för Sis.

– Att en svenska nu kliver fram på det här sättet och tar en sådan viktig post är också ett resultat av Sveriges starka position inom internationell standardisering som vi haft under nästan ett sekel, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.