ISO får svensk president

Håkan Murby, tidigare VD för Jernkontoret och ordförande i SIS, Swedish Standards Institute blir från och med årsskiftet och tre år framåt president för ISO. Det betyder att svensk industri nu får en direktkontakt in i den globala standardiseringsorganisationen ISO:s beslutande organ.

– Jag kommer verka för ett ännu bättre samarbete mellan de 151 medlemsländerna i ISO, främst mellan Kina, Europa och USA. Generellt ser jag det som en utmaning att ytterligare förbättra standardiseringssamarbetet mellan olika utvecklingsländer och industriländer, säger Håkan Murby.

ISO, Internationela Organization for Standardization, är världens största organisation för utveckling av standarder, och består av ett nätverk av nationella standardiseringsorgan. ISO har sitt huvudkontor i Geneve i Schweiz.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste