Iso-standard för projektledning klar

Nu lanseras en ny standard för projektledning. Tanken är att effektivisera det vanliga projektarbetet.

En Iso-standard för projektledning är klar. Hittills har det varit en snårskog av arbetsmodeller och oklara begrepp som skapat missförstånd. Torben Grut, R&D Manager på Semcon och ordförande i den svenska arbetsgruppen för standarden, tror att den även kan få samhällsekonomiska effekter.

– Projektarbetet har numera större omfång än linjearbetet i många organisationer. Om man gissar att 50 procent av Sveriges BNP skapas i projektform så får man en idé om vad effektivare projektarbete kan leda till för samhällsekonomin.

Den nya globala standarden SS-ISO 21500 Vägledning för projektledning – begrepp och processer, finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute på engelska. En svensk översättning kommer i vår och SIS förbereder även en utbildning.

Ingen certifiering ännu

De stora internationella branschorganisationerna PMI och IPMA har deltagit i arbetet med standarden, men än så länge är standarden endast vägledande och det saknas möjlighet till certifiering. Standarden detaljreglerar inte hur projekt ska bedrivas, men den skapar en gemensam utgångspunkt för alla som är inblandade i projekt. Utgångspunkten är bland annat en gemensam terminologi.

Den nya ISO-standarden är det första steget av flera standardiseringsprojekt inom området. Arbetet fortsätter nu med att utveckla standarder för bland annat projektstyrning och projektportföljstyrning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.