Hållbarhetsstandard börjar användas inom livsmedelsindustrin

Hållbarhet Hållbarhetsstandarden ISO26000 finns i över 80 länder, men det är endast ett livsmedelsföretag som har granskats och godkänts av en ackrediterad tredje part – och det är ett svenskt sådant.

Hållbarhetsstandard börjar användas inom livsmedelsindustrin
Eva Vati, vd på Verify.

Det är Verify Agency of Sweden, som har granskat att företaget Sprouds hållbarhetsarbete för att verifiera påståenden och uttalanden som rör företagets sociala ansvar och hållbarhet. Som en del av verifieringsprocessen har Sproud kartlagt hur företagets värdekedja överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling och hur Sproud kan få största inverkan genom sin verksamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Minskar risken för greenwashing

Företaget Sproud tillverkar ärtproteinbaserad dryck med samma namn och blir det första livmedelsföretaget i världen som certifierar sig mot ISO26000. Eva Vati hoppas att certifieringen skapar ringar på vattnet och att fler bolag tar efter.

– I och med att ISO26000 finns i över 80 länder gör det att svenska bolag stärker sin konkurrenskraft även internationellt. Framför allt då Sverige är det första landet att kunna erbjuda verifiering av företags självdeklaration. Frågorna i självdeklarationen hjälper företag att göra rätt. En verifiering av en ackrediterad tredje part innebär även att företag eliminerar greenwashing genom transparens, vilket stärker ens varumärke och konkurrenskraft, säger Eva Vati, vd på Verify.

Sara Berger, vd Sproud.

Kan användas som plattform

– Min förhoppning är att framför allt små- och medelstora företag börjar använda den omgående. Dels för att kunna stärka sin konkurrenskraft, men också för att få in systematik och transparens kring hållbarhetsarbetet och framförallt för att framtidssäkra företaget mot de nya EU reglerna som träder i kraft under nästa år, säger hon.

Enligt Sara Berger, vd på Sproud är en av de största förtjänsterna med ISO26000 just att standarden passar såväl små som stora företag – då det går att arbeta med samma typ av systematik oavsett vilken storlek företaget har.

– Utmaningen kan vara att få till systematiken kring själva hållbarhetsdatan. Där hade vi en kortare startsträcka eftersom vi redan har arbetet med tredjepartsföretaget CarbonCloud Climatehub som publicerar vårt klimatavtryck för våra produkter online en gång i månaden.

Sproud har sedan starten 2018 haft starka hållbarhetsvärderingar då det är hela affärsidén att erbjuda livsmedel med låg miljöpåverkan, men oavsett vad ett företag tillverkar eller erbjuder, är standarden nödvändig tror hon.

– Fokuset på hållbarhet kommer bara att bli större och större och med det kraven på transparens. Den här standarden är en plattform för ett unisont språk och en gemensam syn för hur man ska arbeta med hållbarhet, säger Sara Berger.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.