IT-företagen måste övertygas

IT-branschen har stora brister i sitt arbete med kvalitetsutveckling. Med den här boken ska IT-företagen övertygas om att systematiskt kvalitetsarbete höjer kvalitet och effektivitet hos IT-projekt.

Det är knappast kontroversiellt att påstå att IT-branschen har brister i sitt arbete med kvalitetsutveckling. Vi är många som har erfarenhet av system som är dåligt kundanpassade och systemimplementeringar som tar längre tid än planerat och där budgeten spruckit rejält. Kundorientering och kundfokus briser ofta, men även den inre effektiviteten kan förbättras. Bokens författare, som har lång erfarenhet från IT-branschen, beskriver situationen med följande citat: ”IT-branschen är ett omoget område när det gäller kvalitetsarbete. Kunderna till produkterna förutsätter dålig kvalitet i form av förseningar, kostnadsöverdrag och begränsad funktionalitet och lägger in det i budgeten.”

Lovvärt syfte

Syftet med boken är att övertyga IT-företag om att systematiskt kvalitetsarbete höjer kvalitet och effektivitet hos IT-projekt och samtidigt ge råd för hur detta skall gå till. Boken har alltså ett mycket intressant och lovvärt syfte. Författaren diskuterar krav- specifikation, systemutveckling, förvaltning och drift samt illustrerar hur arbetssätt och verktyg från kvalitetsutvecklingsområdet kan förbättra verksamheten. Mäta, skapa nyckeltal och förbättra är tre ord som genomsyrar framställningen. Vad kan man mäta, hur kan det mätas och vilka resultat kan förväntas? Framställningen kryddas med verkliga exempel.

Inte färdig

Dessvärre känns boken inte riktigt färdig. Strukturen känns något ologisk, och terminologin inkonsekvent. Benchmarking beskrivs, exempelvis, som ”ett sätt”, ”ett medel” och ”en process” inom loppet av två sidor. Balanced Scorecard introduceras som ”ett managementsystem”, men beskrivs sedan snabbt som en ”metod”. På ett ställe sägs att ”inom IT-världen är den viktigaste processen IT-utveckling…” men senare påstås att ”säljverksamheten är den klart viktigaste processen för alla IT-företag…”.

Angelägen

Även språkligt har boken brister. Många meningar är svårtolkade och ibland språkligt felaktiga. Ordet kvalitet används onödigt flitigt, ibland i svårtydda eller diskutabla kopplingar, som kvalitetssäkra medarbetarna, kvalitetsbeställning, kvalitetsprodukt, kvalitetssynpunkt och kvalitetstankefraser. När det gäller kvalitetsområdet känns också en del påståenden och råd tveksamma. Hit hör, exempelvis, att ”Juran varit verksam i många år i Japan”, namnet på Demings mest kända böcker, ”TQM är alla kvalitetsaktiviteter som ständigt pågår i en organisation”, ”…det är en kvalitetsgaranti om leverantören är kvalitetscertifierad enligt ISO 9000…” , ”kvalitet, detta världens bredaste begrepp…” och ”börja gärna arbetet med en ISO 9000-certifiering”.

Boken har ett mycket angeläget syfte. Efter en språklig revidering och en genomarbetning av innehållet, kanske i samarbete med någon som har bred kunskap inom området kvalitetsutveckling, kan boken bli en storsäljare.

Fakta

IT-kvalitet. Verksamhets- och effektivitetsutveckling.

Författare: Bernt Collin

Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2003

ISBN: 91-44-04240-X

Antal sidor: 300

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste