It-standard i svensk tappning

Nu finns det globala it-standarden ISO 20000 tillgänglig på svenska hos SIS. Med hjälp av den kan företag styra hur it-tjänster levereras. Bland annat åskådliggör den på vilket sätt it-tjänsterna bidrar till kundnyttan, samtidigt som ledningen får ett bättre grepp om leveranserna.

ISO 20000 – Ledningssystem för IT-tjänster bygger på den den brittiska standarden ITIL och kan också användas för att införa IT Service Management med hjälp av ITIL. Den är uppdelad i två delar; en kravspecifikation som det går att certifiera sig emot och en kompletterande vägledning.

På strategiskt nivå hjälper standarden den interna it-organisationen och de externa it-leverantörerna att planera och styra mot bättre tjänster. På taktisk nivå berörs ledningen av it-tjänster och principer kring avtal, flexibilitet, kvalitet, kostnad och kontinuitet. På operativ nivå diskuterar standarden den dagliga verkligheten kring användarstöd, kundtjänst, förändringsprocesser och felfri leverans av it-tjänster.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.