It-stöd och verksamhet måste ha samma mål

Att förvaltningen av it-stödet är gjord för att stödja verksamheten och affärerna låter kanske självklart, men är inte alltid verkligheten. Petter Wermelin, på bostadsfinansieringsbolaget SBAB vill bort från lösryckta it-system som lever egna liv , mot en verksamhet där it-förvaltningen drivs med en processorienterad inriktning.

Enligt Petter Wermelin, som arbetar med it- och verksamhetsutveckling på SBAB, är det mycket vanligt att it-stöden inte är anpassade efter företagets verksamhet.

– Bara under de 10 år jag arbetat på SBAB har vi samlat på oss en rik flora av it-stöd för många gånger kortsiktiga behov. Det var inte så länge sedan vi införde en gemensam teknisk plattform som kan användas med generellt för olika tillämpningar inom företaget, säger Petter Wermelin.

Processer och förvaltning

Han anser att integration mellan process och it-stöd är ett generellt problem och något som hämmar utvecklingen i många företag. För SBAB:s del kan det exempelvis innebära längre väntetider för kunderna och dyrare slutpriser. Han vill istället ha en förvaltning med it-stöd som drivs i en processorienterad inriktning och med samma mål som företagets processer och kärnverksamhet. Det handlar om att komma bort från funktionsorienterade system till att knyta ihop utvecklingen av processen med utvecklingen av it-stödet på ett bättre sätt.

– En tätare koppling mellan processer och it stöd gör att förvaltningen kan bedrivas effektivare eftersom it-stödet utvecklas i samsyn med företagets övergripande mål, poängterar Petter Wermelin.

Flaskhalsar täpper till

Idag pratar man mycket om effektivitet, om att trimma organisationer och göra dem så ändamålsenliga som möjligt. Här har förvaltningen en viktig del eftersom det finns stora potential att effektivisera flödet i processerna, genom att exempelvis minimera manuella inslag eller förbättra en bristande integration sådant som som tar tid för personalen, tid de skulle kunna använda på bättre sätt. Petter Wermelin uppskattar att generellt ligger cirka 80-85 procent av kostnaden för ett it-stöd i förvaltningsfasen, själva införandet av nya it-stöd är bara en liten del av kostnaden.

Nära samarbete

För SBAB:s del, vars affärsidé är att enkelt och prisvärt finansiera boenden, handlar det i slutändan om att kunna betjäna fler kunder och hålla nere räntan på bolån.

För att detta ska bli möjligt tror Petter Wermelin att det är viktigt att man samarbetar på ett bättre sätt, att verksamhet- och it-sidan arbetar tätt tillsammans i utvecklingen an processer för att resultatet ska bli optimalt.

Petter Wermelin räknar med att det kommer att ta ytterligare ett par år innan SBAB helt har en processorienterad förvaltning av it-stödet eftersom alla omorganiseringar tar tid.

– Men det finns otroligt mycket att tjäna på att knyta sin förvaltning till processerna, man sparar tid och pengar. Ju effektivare vi är i vår process desto bättre erbjudanden kan vi ge våra kunder.

Petter Wermelins tips:

Ju bättre företagets processer är beskrivna, desto lättare är det att driva förvaltningen av it-stödet på ett processinriktat sätt.

Avveckla de it-stöd som inte uppfyller processens långsiktiga mål och satsa istället på de stöd som kommer kunna effektivisera processen en lång tid framöver.

Varje it-stöd behöver ha en ansvarig från verksamhetssidan, det underlättar om samma person är processägare.

När arbetet väl är gjort ska det användas, det får inte bli en pappersprodukt som hamnar i en pärm någonstans. Det gäller att vara uthållig och inte falla tillbaka i gamla mönster.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste