IT-trassel leder till massa onödigt merjobb

Digitalisering Nästan fyra av tio tjänstemän tycker att de lägger ned alldeles för mycket tid på administration på sitt arbete. Framförallt är det problem med it-systemen som orsakar en massa onödig tidsspillan, enligt en undersökning från Unit4.

IT-trassel leder till massa onödigt merjobb

Trots att Sverige tillhör ett av världens mest digitaliserade länder har många tjänstemän ändå problem med sina it-system på jobbet. Affärssystemföretaget Unit4 har via undersökningsföretaget YouGov intervjuat 505 tjänstemän och frågat dem hur mycket tid de lägger ned på administration.

Undersökningen visar att nästan fyra av tio – 38 procent – tycker att man lägger ned alldeles för mycket tid på administration på arbetet, framförallt it-relaterade arbetsuppgifter.

33 procent uppger att det just är it-systemen som är det största problemet och som förorsakar en massa onödig tidsspillan. Störst problem har de äldre på arbetsplatserna. Bland respondenterna som är 60 år eller äldre är det hela 41 procent som har problem med it-systemen jämfört med 22 procent i åldersgruppen 18 – 29 år.

Läs även: Stora brister i kontrollen av digitala infrastrukturen.

– Vi svenskar är kända för att vara teknikvana och positiva till ny teknik. Ändå måste vi varje dag tackla it-problem som inte borde finnas där med tanke på den teknik som idag finns tillgänglig. Vi är helt enkelt lite för tålmodiga och accepterar problem med it, istället för att ställa krav på att de it-system vi arbetar i ska fungera sömlöst så att de inte stör arbetsuppgifterna, säger Katarina Gunnarsson, vd på Unit4 Nordic East i ett pressmeddelande.

Trots problemen tycker paradoxalt en majoritet av de tillfrågade – 62 procent – att de arbetar i helt eller delvis lättanvända och moderna affärssystem. Endast 27 procent anser att it-systemen är krångliga och omoderna.

– Att anse att ett affärssystem är bra och modernt samtidigt som man regelbundet måste hantera it-problem som ett bra affärssystem inte skulle orsaka är motsägelsefullt och säger en del om hur dåliga vi är på att ställa tillräckligt höga krav på våra affärssystem, säger Katarina Gunnarsson.

Förutom att användarna måste lära sig ställa krav är det också upp till leverantörerna att visa på nyttan med affärssystemen, menar hon:

– Affärssystembranschen behöver bli bättre på att informera om vad affärssystem kan göra för att minska it-problemen och förenkla arbetsvardagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.