Jämförelseverktyg för skolkvalitet missar målet

Förbättringsarbete I dessa tider av skoldebatt efter PISA-undersökningen kunde verktyget grundskolekvalitet.se inte komma mer lägligt. Men mer data krävs om verktyget ska få verklig bäring.

Verktyget visar vilka resultat grundskolorna uppnår och webbplatsen ger skolorna möjlighet att jämföra sig med varandra för att sporra sin kvalitetsutveckling. Det är också till för föräldrar och barn som ska välja skola. Bakom verktyget står Friskolornas riksförbund, Svenskt Näringsliv och SKL.

En snabb genomgång som Kvalitetsmagasinet gjort visar att verktyget lämnar en del övrigt att önska, i vissa kommuner är det omöjligt att jämföra skolorna då det saknas data om elevernas resultat. För att det verktyget ska få någon verklig användning krävs jämförbar data på samtliga mätpunkter. Dessa är ämnesprov i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs tre, ämnesprov i matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska samt elevenkäter om undervisning, studiemiljö och nöjdhet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.