Jämlik rekrytering

Att rekrytera rätt är nyckeln för att en verksamhet eller ett företag ska fungera optimalt. Det gäller alla nivåer, men genomslaget blir naturligtvis störst på ledarskapssidan. En bra chef kan få med sig en hel organisation, medan en dålig chef riskerar att ställa till stora problem. Sannolikheten att en dålig chef gör en dålig rekrytering är också större.

Med tanke på hur viktig chefsrekryteringar är så är det förvånande att inte fler företag ser en jämnare könsfördelning som en resurs. En organisation eller ett företag verkar ju i en kontext med en jämn könsfördelning, så det borde vara en tillgång att få in ett bredare synsätt genom en jämnare könsfördelning. Här har säkert debatten om att det är för få kvinnor i ledande befattningar spelat en viktig roll. Samtidigt finns det en risk att för mycket fokus på kvinnligt ledarskap gör att kvinnorna framstår som annorlunda och svåra att förstå sig på. Det menar åtminstone forskaren Anna Fogelberg som studerat chefsstrukturen på ett verkstadsföretag i sin avhandling. Hon pekar istället på vikten av att vara uppmärksam på de idealbilder kring ledarskap som finns och som tyvärr ofta har manliga förtecken. Kort sagt handlar det om att göra kvinnor lika självklara i dessa mönster som män. Först då kommer vi att nå målet med en könsneutral rekrytering där kompetens, social förmåga och erfarenhet är de avgörande kriterierna vid en rekrytering.

Att göra riktigt noggranna och lyhörda rekryteringar är också av största vikt. Tyvärr verkar det ibland slarvas med kartläggning av potentiella anställda och att man förlitar sig på formella meriter. Av egen erfarenhet är det förvånande ofta som referenser inte tas i alla led. Effekten blir troligen att många företag och organisationer inte får den person de tror och att risken för misslyckande ökar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.