Jämställda företag mer effektiva

Företag med ett jämställt arbetsklimat är mer produktiva. Det menar jämställdhetsexperten Michael Kimmel, sociolog och professor vid New York State University. Enligt hans forskning har ett mer jämställt företag lyckligare anställda, lägre personalomsättning och lägre sjukfrånvaro och är därmed också mer effektiva, skriver webbsajten Ledarna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.