Jämställdhet i teori och praktik

Vad är jämställdhet? Varför och hur ska man arbeta med det? Vad innebär begrepp som jämlikhet, jämställdhetsperspektiv, genusperspektiv och genusforskning? Det är frågor som diskuteras i boken Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Boken utgår från författarens erfarenheter både som forskare och praktiker och enligt förlaget bjuder den in till ett reflekterande samtal. En poäng med boken är att olika genusperspektiv både kan fungera som teoretiska verktyg i forskningen och som praktiska verktyg i jämställdhetsarbete vid organisationsförändringar. Boken är skriven av Eva Mark och ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.