Jämställdheten fortfarande lika bedrövlig

Jämställdheten i näringslivet är ungefär lika bedrövlig idag som för trettio år sedan. Enligt Gunnila Masreliez Steen, vd för konsultföretaget Kontura är det dags att byta strategi. Problemet är av kulturell karaktär. Dessutom måste företagen se sambandet mellan lönsamhet och mångfald om de ska vilja bryta invanda mönster.

Gunnila Masreliez Steen har arbetat 30 med jämställdhetsfrågor. Hon har under årens lopp utbildat över 900 höga chefer från hela Europa i ledarskapsfrågor, men mycket lite har hänt under den tid som hon varit verksam.

– Privat tar män ett större ansvar för hus och hem, men på det professionella planet har tiden stått still, säger Gunnila Masreliez-Steen.

Kulturen i vägen

Hon menar att problemet är av kulturell art. Små nyansskillnader som exempelvis att män gillar att tävla och positionerna sig, medan kvinnor bygger relationer genom att prata med alla om allt gör att män tar sig fram medan kvinnor osynliggörs. Manliga mönster är norm och de rekryterar. Därför blir deras sätt att vara det som gäller.

– Vid nyanställningar letar vi alltid efter den som är lik oss själva eftersom vi vet att det är bra, men ska man rekrytera en invandrare eller kvinna kan man inte använda manliga mallar, konstaterar Gunnila Masreliez-Steen.

Problemet är att vi inte riktigt förstått det här olikheterna och har svårt att hantera dem på ett riktigt sätt, menar hon. Hela jämställdhetsproblematiken bygger på omedvetenhet, inte ovilja. Det handlar om att man har för lite kunskap.

Affärsidén

Om något ska hända inom näringslivet måste jämställdhet också kopplas ihop med företagets affärsidé och mål att tjäna pengar, menar Gunnila Masreliez-Steen.

I ett jämställdhetsarbete är det viktigare att trycka på konkurrensfördelarna med att ha både manliga och kvinnliga anställda, än på rättviseaspekten. För att det är lönsamt att ta vara på båda könens kompetens finns det ett otal exempel på, enligt Gunnila Masreliez-Steen.

– Moraliska dilemman så som maktobalanser är fullständigt ointressant för företagen, deras affärsidén och inte göra jämställdhet till en allmän maktfråga.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.