Jämställdheten på jobbet ökar

Ny statistik från Nyckeltalsinstitutet visar att jämställdheten på svenska arbetsplatser ökar. Andelen kvinnor i ledningsgrupper har exempelvis ökat från 30 procent 2004 till 40 procent i år. När det gäller andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga anställda pekar också siffrorna uppåt och det är speciellt inom den offentliga sektorn som utvecklingen går år rätt håll. Mätningarna visar också att pappor tar ut något fler föräldraledighetsdagar än tidigare. Däremot är andelen långtidssjukskrivna kvinnor fortfarande dubbelt så hög som andelen långtidssjukskrivna män.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.