Japaner hämtar inspiration från svensk äldrevård

Förbättringsarbete Två läkare och två professorer från Japan kommer till Kalmar för att få nya tankar och idéer för japansk demens- och äldrevård.

Japan står precis som Sverige inför ett stort ökande antal äldre och behöver hitta nya lösningar när det gäller boendeformer. I veckan har en grupp med läkare och professorer från Tokyo besökt Stensbergs vård- och omsorgsboende i Kalmar för att lära sig mer om hur Sverige hanterar dessa utmaningar. Stensberg rymmer en rad olika boendelösningar och kan därför ge inspiration på många områden.

Ett andra syfte med studiebesöket är att ta del av hur sjuksköterskor jobbar i Sverige. I Sverige finns en mängd olika specialistutbildningar för sjuksköterskor, och även undersköterskor. Eftersom behovet av komplicerad vård inom vård- och omsorgsboenden ökar har Kalmar satsat på specialistutbildning av undersköterskor inom omsorgen. Hittills har 23 personer tagit specialistundersköterskeexamen på omsorgsförvaltningen i Kalmar, ytterligare nio undersköterskor påbörjar sin specialistutbildning till hösten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.