Japaner studerar svensk sjukvård

Universitetssjukhuset i Örebro får besök av ett japanskt sjukhus. Syftet är att visa hur de skapar den bästa återhämtningen för patienter som har genomgått kirurgiska operationer. På så sätt kan vårdtiderna minska.

Japaner studerar svensk sjukvård
Universitetssjukhuset Örebro

Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, ingår i ett internationellt samarbetsprojekt som utvecklar ett behandlingsprogram för patienter som har genomgått stora kirurgiska operationer, kallat Eras, Enhanced Recovery After Surgery. Under två dagar besöker läkare, sjuksköterskor, tandläkare, farmaceuter, sjukgymnaster och dietister från det japanska universitetssjukhuset i Okayama Örebro för att se och lära.

En av de viktigaste punkterna i Erasprogrammet är att inte låta patienterna fasta före operationen. Tvärtom ska de äta och drick ordentligt kvällen innan och de får en drink med mycket kolhydrater några timmar innan. Patienterna får också mindre vätska genom dropp och det är viktigt att de kommer upp och rör på sig så snart som möjligt efter operationen och fortsätter äta och dricka som vanligt.

– Nu kan patienterna lämna sjukhuset flera dagar tidigare. Tidigare nio vårddagar dagar kan kortas till sex, en veckas vårdtid kanske kan bantas till tre och det blir även färre komplikationer jämfört med traditionella metoder, förklarar professor Olle Ljungqvist på Kirurgiska kliniken vid USÖ.

Besöket ses både som bra PR och en viktig möjlighet för att lära av varandra, stimulera utveckling och skapa kontakter som i sin tur kan leda till nya intressanta samarbetsprojekt.

Idag används Eras-programmet på fyra kontinenter i 17 länder och det finns 25 Center of Exellence varav USÖ och Ersta sjukhus är de enda i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.