Jättar i utförsbacke

All framgång varar inte för evigt. Även företag i mästarklass kan tappa fotfästet. Denna "måste-läsa-bok" ger en inblick i de olika faser som ger fart i den förödande utförsbacken.

Jättar i utförsbacke

De två amerikanska varuhuskedjorna Ames och Wal-Mart utvecklades under många år ungefär lika och var båda framgångsrika. Vid 1980-talets mitt tappar Ames sin ekonomiska utveckling och går mot nedgång och fall medan Wal-Mart samtidigt forsätter sin obevekliga frammarsch över amerikanska kontinenten. Varför rasar ett av företagen mot konkurs medan den andra fortsätter sin starka ekonomiska utveckling?

Jim Collins, författare till storsäljarna ”Good to Great” och ”Built to Last” har nu kommit ut med ännu en forskningsstudie i bokform.

Han och hans forskningskollegor jämför i boken två grupper av företag. En grupp består av företag som ingick i framgångsstudien ”Good to Great”, men som senare förlorat sin ställning som företag i mästarklass. Den andra gruppen består av företag med likartad verksamhet, likartad storlek och likartad ålder som inte råkar ut för ras och ekonomiska problem. Kanske överraskas somliga av att vissa mästarföretag rasar och tänker på parallellen till Titanic – fartyget som inte kunde gå under. Att en del mästarföretag inte klarar att behålla utvecklingen och nivån är nog inte konstigt och kullkastar inte alls de lärdomar som dragits av studien ”Good to Great”, men det väcker naturligtvis en ny fråga ”varför faller jättarna?” Vad kan vi lära oss genom att studera deras undergång och hur kan andra undgå samma öde?

Collins analys beskrivs i boken via en utvecklingstrappa, eller kanske snarare en utförsbacke, bestående av fem steg: (1) Framgång föder övermod. Man inbillar sig att funnit framgångsreceptet och riskerar att bli självgoda, arroganta och nonchalanta; (2) Mycket vill ha mer. Man hamnar på avvägar från den disciplinerade kreativitet som gjorde att man uppnådde mästarklass. (3) Blunda för risker och faror. Interna varningsklockor ringer men man bortförklarar risker och motgångar som ”konjunkturberoende” eller ”tillfälliga”. Det är inget fel på oss vi är så duktiga. (4) Sista halmstrået. Farorna från förra stadiet driver företaget snabbt utför synligt för alla. Man letar efter en karismatisk hjälteledare med en djärv men oprövad strategi eller ett förvärv. (5) Uppgivenhet inför meningslösheten eller döden. Alla bakslag undergräver den ekonomiska styrkan och kämpaglöden hos individerna.

Men det är också klart att vissa företag som kommer till Nivå 4 i utförsbacken sedan reser sig igen. I boken illustreras detta exempelvis med företagsklassikerna IBM och Nordstrom och man illustrerar hur dessa åter lyckats genom att på nytt använda framgångsmodellen från ”Good to Great”.

Det är en fascinerande och ytterst intressant läsning i en lagom stor och aptitlig dos. Personligen sätter jag nog boken ”Good to Great” lite före denna bok. Men det beror förmodligen på psykologiska faktorer. Det är trevligare och mer inspirerande att läsa om framgång än om motgång. Detta är absolut en ”måste-läsa”-bok för alla intresserade av företagsutveckling. Personligen slås jag också av hur skickligt Collins och hans grupp åter lyckas tillaga sin forskning på ett aptitretande och smakfullt sätt. Tänk om vi på svenska universitet kunde presentera våra resultat på ett lika lättillgängligt sätt så att de faktiskt kom till nytta mer i industriella tillämpningar!

Fakta

Hur jättarna går under och varför vissa företag aldrig ger upp

Författare: Jim Collins Förlag: BookHouse Publishing ISBN 978-91-89388-50-5

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.