Storbolag gör massiv omställning – så involveras tusentals medarbetare

Verksamhetsutveckling Ett globalt bolag för mjölkproduktion står inför en historisk förändringsresa. Ett nytt affärssystem ska byggas från grunden – och bli homogent i de hundratals olika verksamheterna. Men hur skapar man då engagemang kring en så pass stor förändring, när företaget omfattar 4500 anställda och finns på över 100 platser?

Storbolag gör massiv omställning – så involveras tusentals medarbetare
Jenny Geval och Niklas Falkeling. Foto: Delaval

 – Vi ser många fördelar, men det här beslutet är inte något som har skett över en natt. Vi har diskuterat detta i flera år, och jag tror att det har varit väldigt värdefullt att grundligt undersöka vad vi faktiskt vill skapa, säger Niklas Falkeling ansvarig för affärstransformation inom IT på Delaval.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Att bli lättare att göra affärer med, mer flexibla och en bättre arbetsgivare, det är de yttersta målbilderna förklarar Delavals kommunikationschef Jenny Gelin.

– Vi har framtagna Delaval-spelregler, eller beteenden. Ett antal principer för hur vi alla ska arbeta. I vår ”playbook” för programmet har vi vävt in våra tre beteenden: att sätta riktning, att få saker att hända, och att vi är ett enat Delaval. Vad betyder då det? Jo att alla tar på sig Delaval-hatten. Inställningen ska vara: även om det kanske tillfälligt blir tyngre här i min silo så arbetar vi mot ett större mål, säger hon.

Lång förberedelse ger trygghet

Jenny Gelin förklarar att bolaget har arbetat länge med att kommunicera ut information om Programme one för att på så sätt bygga upp en positiv förväntan kring det nya affärssystemet. Just nu befinner sig bolaget i en första utforskande projektfas där anställda i flera olika länder deltar i workshops.

– Och i dessa workshops jobbar vi in den här typen av mindset i grupperna. Ett viktigt utgångsläge är att vi ska vara modiga att ta beslut kring projektet, så att vi inte blir paralyserade av att sitta och analysera olika utfall, säger Jenny Gelin.

Historiskt sett har varje land haft en större frihet att själva bestämma vilka produkter man ska lansera och hur man ska arbeta. Det kommer Delaval nu alltså delvis att gå ifrån, till fördel för standardiseringar och en mer homogen utformning.

– Men det kommer såklart alltid finnas lokala skillnader som vi behöver ta hänsyn till, inte minst av legala skäl, säger hon.

Transparens en viktig vinst

Om allt går som det ska kommer lanseringen av det nya systemet att ske hösten 2025, i form av tre olika releaser. Detta för att ”stycka elefanten”, som Niklas Falkeling uttrycker det. Han upplever att en viktig vinst med det nya affärssystemet är att transparensen både internt och externt blir större.

– Oavsett om man jobbar med sälj eller logistik så hanterar man en del gemensamma frågor, och då är det otroligt angeläget att man tittar på samma data – om än med olika perspektiv. Vi pratar inte bara vinster i form av effektivisering här, utan vi kommer också bli mer snabbfotade på nya marknader och i nya sätt att göra affärer, säger han.

Fakta

Fakta: Delaval

Delaval har som officiellt mål att göra matproduktionen i världen så hållbar och effektiv som möjligt.

Företaget grundades för 140 år sedan av Gustaf de Laval.

Huvudkontoret ligger i Tumba och i dag har Delaval 4500 medarbetare i över 100 länder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.