Jerry Karlsson vd, SIQ ”Alla vinner på långsiktigt tänkande”

– Att jobba med verksamhetsutveckling är ett oerhört kraftfullt instrument för att öka lönsamheten och definitivt bästa sättet att stärka nationen Sverige.
Det konstaterar Jerry Karlsson, SIQs nye vd som vill söka alternativa vägar för att nå ut med kvalitetsfrågorna.

Jerry Karlsson tillträdde vd-posten för Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, i höstas, men hans engagemang för kvalitetsfrågorna har funnits med under många år. Som vd för Lidköping Machine Tools var han drivande i företagets förbättringsarbete och han har ända sedan 1993 varit med i SIQs intressentförening.

Som vd för SIQ kommer hans erfarenhet och industriella bakgrund väl till pass.

– Jag kommer så att säga från det andra hållet och har erfarenheten av att leda ett kvalitetsarbete inifrån. På SIQ handlar det om att komma in i en verksamhet och stimulera arbetet utifrån. Det är kul.

Stärka nationen Sverige

Jerry Karlsson känner också starkt för kvalitetsfrågorna. Han ser stora möjligheter med att jobba med verksamhetsutveckling, både för Sverige i stort och för enskilda företag och organisationer. Kvalitetsbristkostnaderna är fortfarande stora och genom att jobba mer med kvalitetsarbete skulle företagen inte bara förbättra sin ekonomi utan även stärka sin konkurrensituation.

– Det finns forskning som visar att förbättringsarbete leder till bättre lönsamhet, berättar han. Skulle man bara kunna lyfta företag och organisationer litegrand så skulle det innebära stora ekonomiska vinster. Det skulle stärka Sverige som nation och kunna ge utrymme för mer pengar till vård, skola och omsorg.

Det som är symptomatiskt idag är dock att stort fokus läggs på kortsiktiga mål och då får inte ett långsiktigt kvalitetsarbete något utrymme.

– Kvalitetsarbete lönar sig alltid, men det kan ta några år innan man ser resultaten, säger Jerry Karlsson och förklarar att i den kvartalsekonomi vi lever i ligger framförhållningen endast tre månader framåt och inte tre år.

Kvalitet utnött begrepp

Kortsiktigheten är en orsak till att kvalitetsfrågorna får litet utrymme, men Jerry Karlsson tror också att själva ordet ”kvalitet” tappat sin klang. Många får associationer till något tråkigt och produktanknutet. Kvalitetsarbete förknippas också med systematiskt och metodiskt arbete, något som kanske inte känns särskilt uppiggande för alla. Jerry Karlsson tror därför att det är viktigt att hitta nya benämningar för att skapa förståelse för vad kvalitet är.

– Begreppet kvalitet har förändrats över tiden. På åttiotalet var man mycket produktinriktad och kvalitetsarbetet hade en funktionell inriktning. Idag är det kunderna som står i fokus och kvalitetsarbetet handlar mer om att arbeta processorienterat där kundens behov och önskemål står i centrum.

Öka mognadsgraden

Potentialen i kvalitetsarbetet är alltså stor och en av SIQs viktigaste uppgifter är att nå ut med detta budskap till fler. Förutom Utmärkelsen Svensk Kvalitet och utbildning av examinatorer jobbar SIQ mycket med rådgivning och utbildning på företag och organisationer. Överlag tycker Jerry Karlsson att det är för lite aktivitet inom verksamhetsutveckling. Idag finns det en klick som har nått hög kvalitetsmognad och det gäller att få fler att mogna på kvalitetsområdet.

En väg att gå är att satsa ännu mer på nätverksbyggande. Idag har Intressentföreningen för SIQ 120 medlemmar som representerar olika typer av företag, små och stora, offentliga och privata. Jerry Karlsson förklarar att olika typer av företag har väldigt mycket att lära av varandra och att SIQ har en viktig roll i att skapa mötesplatser där företag kan träffas och låta sig inspireras.

– Behoven ser så olika ut, en del är alldeles i början av sin kvalitetsresa, medan andra kommit mycket långt. Genom att bilda nätverk kan man lättare sprida kunskapen mellan olika företag. Sverige är ett litet land med platta organisationer så på så vis har vi en fördel när det gäller att utvecklas på kvalitetsområdet, säger han.

Hitta nya vägar

Konferensen Vinnande Ledarskap är ett exempel på en stor mötesplats som SIQ arrangerar varje år. Även här ser SIQ behov av förnyelse och i år arrangeras konferensen därför i Stockholm i stället för Göteborg och inramningen för arrangemanget är Moderna Muséet i stället för Svenska Mässan.

– Vi måste hitta nya vägar för att nå ut med vårt budskap, konstaterar Jerry Karlsson.

SIQ skönjer dock ett ökande intresse för kvalitetsfrågorna. Efter att under några år haft relativt få sökande till Utmärkelsen Svensk Kvalitet så har antalet ökat i år. Även SIQs internationella systerorganisationer har märkt av en växande intresse.

– Vår mission är att sprida kunskap och verka för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Sverige och det är ett mycket stort och brett uppdrag, säger han. Organisationen SIQ har funnits i tretton år och vi behövs idag mer än någonsin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.