Jobbar du inom skola eller vården? Var rädd om hälsan!

Inom vård- och omsorg samt utbildningsområdet ökar riskerna för skadlig arbetsrelaterad stress. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Rapporten har tittat på i vilken utsträckning arbetsmiljöfaktorer ligger bakom insjuknande i hjärt-och kärlsjukdommar och stroke. År 2007 bedöms 440 personer i åldersgruppen 25 – 74 år ha avlidit i arbetarelaterad hjärtinfarkt. Samma år uppskattas arbetsmiljöfaktorer ligga bakom närmare 2 800 personers insjuknande i hjärtinfarkt. Det är osäkert om det finns koppling mellan skadlig stress och yrke och bransch, men visst resultat finns att utläsa.

− Analyserna visar att utbildningsområdet är en sektor där riskerna för skadlig stress ökar, säger Bengt Järvholm och Christina Reuterwall som står bakom rapporten. Även inom vård och omsorg finns hög förekomst av denna typ av skadliga stress. Dessutom är skiftarbete vanligt inom vård och omsorg vilket ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I mitten av juni kommer en stor arbetsmiljöundersökning att presenteras och det kommer bland annat att redovisa utvecklingen av skadlig stress på branschnivå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.