Jobbstressen ger hälsobesvär

Arbetsmiljö Närmare tre av tio sysselsatta uppger att de haft arbetsorsakade besvär det senaste året. Störst problem med oro eller ångest har 30 – 49-åringarna och inte minst för många kvinnor leder besvären till sjukskrivning, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Jobbstressen ger hälsobesvär

Arbetsmiljöverkets undersökning ”Arbetsorsakade besvär 2018” belyser de hälsoproblem som sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden haft under de senaste 12 månaderna. Av drygt 5 miljoner sysselsatta har närmare en tredjedel – 28 procent – haft besvär till följd av arbetet.

De vanligaste orsakerna till problemen är för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.
Foto: Hans Alm.

– Undersökningen ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Läs även: Barnen reagerar på föräldrars ständigt jobbande.

Undersökningen visar också att problemen är vanligare bland kvinnor än män. Var tredje sysselsatt kvinna uppger att de har besvär till följd av arbetet jämfört med knappt var fjärde sysselsatt man. Bland dem som upplever problem säger nästan sju av tio att det beror på för hög arbetsbelastning.

Nästan två tredjedelar – 65 procent – av dem som har besvär på grund av sitt arbete lider av fysisk smärta eller värk. Däremot är andra typer av besvär som stress och psykiska påfrestningar vanligare i åldersgruppen 30 – 49 år.

– Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

I många fall leder besvären till sjukskrivning. Närmare var tredje sysselsatt som har arbetsorsakade besvär har på grund av besvären varit borta från arbetet under den senaste 12-månadersperioden. Det är något vanligare att kvinnor är borta från arbetet på grund av sina besvär än män och allra vanligast är frånvaron bland kvinnor i åldersgruppen 30 – 49 år.

Samtidigt är det stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika inkomstgrupper. Män med hög inkomst har markant mindre frånvaro på grund av besvären – 17 procent jämfört med män med låg- och medelinkomst där andelen är 28 respektive 30 procent.

Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket och bygger på 12 000 intervjuer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.