Jobbigt på jobbet? skapa lugn i teamet med fem steg

Ledarskap Susan Wheelan, forskare inom gruppdynamik och samarbete, definierade vad ledare behöver göra för att kunna skapa i ett lugnt och välfungerande team, oavsett yttre omständigheter. Här presenteras faktorerna.

Jobbigt på jobbet? skapa lugn i teamet med fem steg
Foto: Adobe Stock

Medarbetare gör som ledaren gör, och inte som den säger. Därför är det viktigt för chefer och ledare att utstråla lugn och förtroende, särskilt i ekonomiskt och säkerhetspolitiskt osäkra i tider. Så här kan man göra för att hålla huvudet kallt när det behövs som mest.

  1. Skapa en tydlig plan. Gemensamma mål ger mening och trygghet. Alla vill ha en mening med det vi gör. Så vart ska teamet? Och hur kan var och en bidra på bästa sätt? Med tydliga mål blir det klart vad som förväntas. Att ha en bra beredskap inför en kommande kris minskar stressen ifall den inträffar. Skapa en tydlig krisplan som uppdateras regelbundet och som anger vem som gör vad vid ett krisläge.
  2. Skapa tydliga roller. Team utan tydliga rollbeskrivningar läcker energi. Kanske tjafsas det om vem som ska göra vad, kanske ramlar viktiga saker mellan stolarna, eller så görs samma sak flera gånger. Att sätta tydliga roller och ansvarsområden i er grupp kan vara ett tufft jobb och kräva en hel del mod. Men när det är klart och tydligt för alla vad som gäller, kan energi och fokus läggas på rätt saker; att jobba för att uppnå gemensamma mål. Förutom att skapa en krisplan kan man också öva på förhand med trovärdiga scenarion, för att på så vis göra organisationen mer stresstålig. Diskutera potentiella scenarion gemensamt, fördela roller och öva praktiskt.
  3. Ömsesidigt beroende. Ett tryggt och bra team består av personer som förstått att olika styrkor, beteenden, kompetenser och erfarenheter leder till framgång. Dessa personer binds samman av en gemensam vilja att nå målet. Gemenskap uppstår. Ett annat tips för hantering av kriser är att skapa en förståelse om krisens olika faser. Genom att kunna särskilja mellan reaktions-, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen kan ledaren möta varje enskild individ med rätt åtgärder.
  4. Agera lugnt och förtroendeingivande. Vid en kris vänder sig människor till personer som utstrålar ett lugn och förtroende. Därför är det viktigt att som ledare behålla lugnet när det stormar, kommunicera sansat och sprida trygg energi. En stressad ledare kommer att skapa en stressad grupp. För att lyfta gruppen med ledarskap behöver man ha koll på vilken fas gruppen är i. Ett tips är att utgå från Susan Wheelans modell för grupputveckling, IMGD, för att lägga fokus rätt.
  5. Kommunikationen är allt. Ett framgångsrikt team kännetecknas av stark gemenskap. Stark gemenskap bygger förstås på stark kommunikation. Som ledare och chef behöver man vara lyhörd. Lyssna på vad medarbetarna vill och möt dem där det är möjligt. Fundera på vad medarbetarna kan behöva för att må ännu bättre på jobbet. Kanske handlar det om att vara med och sätta sina egna mål eller att få större frihet kring att bestämma hur man vill lägga upp sitt arbete. Och kom ihåg att konflikter uppstår i alla team! Det viktiga som ledare är att kunna hantera dem direkt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.