Jobbonärerna blir bara fler och fler

Arbetsliv Allt fler arbetar allt längre upp i åldrarna. Sammanlagt finns det i dag cirka 350 000 jobbonärer, alltså personer som fortsätter jobba efter pensionsdagen. För majoriteten är det heller inte pengarna som är avgörande, utan arbetslusten, visar en färsk studie från Alecta.

Jobbonärerna blir bara fler och fler
Många fortsätter jobba efter pensionsdagen. Foto: Stock Adobe.

Alecta, som förvaltar tjänstepensioner åt cirka 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder, har samkört inkomstuppgifter för samtliga svenskar mellan 55 och 85 år med statistik från SCB. Studien visar att andelen som fortfarande har inkomst av arbete samtidigt som man tar ut pension har ökat kraftigt på senare år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Var tredje 68-åring, var femte 73-åring och var tionde 79-åring har fortfarande inkomst av arbete och kan därmed klassas som så kallad jobbonär.

Staffan Ström, pensionsekonom Alecta. Foto: Evelina Carborn.
Staffan Ström, pensionsekonom Alecta.
Foto: Evelina Carborn.

– Trenden har förstärkts sedan vi gjorde motsvarande studie för två år sedan. Bland till exempel 80-åringar har andelen nästan fördubblats, konstaterar Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Lust att arbeta

Det är heller inte för att förstärka pensionen ekonomiskt som många fortsätter jobba hel- eller deltid, enligt studien. De ekonomiska motiven kommer långt ned på prioriteringslistan.

Den främsta drivkraften har istället att göra med lusten att arbeta.

– Den ökade livslängden och förbättrade hälsan bidrar till att många inte känner sig redo för att upphöra med sitt arbete helt och hållet. Att gå i pension blir därför inte någonting som händer från en dag till en annan, utan en process över en längre tid, säger Staffan Ström.

Vanligare bland män

Att fler väljer att arbeta efter 65 år gäller både män och kvinnor, även om det är betydligt fler män än kvinnor som kombinerar pension med förvärvsarbete.

– Att det är vanligare bland män än bland kvinnor är ett mönster vi ser över hela landet. En orsak är att män i högre utsträckning identifierar sig med sin yrkesroll och oftare har ett yrke där de själva kan välja var, när och hur mycket de vill arbeta. Kvinnor har däremot statistiskt sett oftare yrken med en mindre flexibel arbetssituation, som till exempel schemalagd arbetstid, konstaterar Staffan Ström.

Några större skillnader mellan olika yrkesgrupper är det annars inte. Andelen jobbonärer är relativt jämnt fördelat över hela arbetsmarknaden.

– Det finns också alla varianter av arbete efter pensionsdagen – allt från de som fortsätter i sitt yrke till de som helt byter bana, säger Staffan Ström.

Beslut på felaktiga grunder

Resultaten i Alectas studie överensstämmer med det slutbetänkande som Delegationen för senior arbetskraft lämnade till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi den 1 december. I betänkandet ”Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre” (SOU 2020:69) konstateras att en av tre seniorer vill arbeta längre, att äldres hälsa har förbättrats dramatiskt, att äldre är bättre utbildade, att arbetsmiljön har förbättrats och att det är ekonomiskt fördelaktigt att arbeta längre.

Det här innebär i sin tur att mycket av den pensionsstatistik som finns i dag ger en felaktig bild, enligt Staffan Ström.

– Det finns många som på papperet är pensionärer, men som i själva verket fortsätter att arbeta och som absolut inte betraktar sig själva som pensionärer. Det här måste vi ta tag i eftersom politikerna annars riskerar att fatta beslut om våra pensioner på felaktiga grunder, säger Staffan Ström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.