Johan Larsson får Olle Jonson-priset

Johan Larsson vid Luleå Tekniska Universitet har tilldelats Olle Jonson-priset på 10 000 kronor för sin uppsats Ledarskap för hållbar hälsa – en fallstudie på Roxtec International AB.

Bakgrunden till uppsatsen är den låga frisknärvaron på ett flertal arbetsplatser i Sverige som på sikt hotar den svenska välfärden genom att kostnaderna för ohälsa blir väldigt höga. En chef har, genom sitt formella ansvar och sina befogenheter, stor möjlighet att påverka organisationens utveckling, vilket gör kopplingen mellan hälsa och ledarskap till ett intressant område. I uppsatsen utgår Johan Larsson från frågeställningarna: Hur kan ledare arbeta för att stödja utvecklingen för en hållbar hälsa? och Vilka goda exempel på arbetssätt kan identifieras?

SFK står bakom Olle Jonson-priset som varje år delas ut till årets bästa examensarbete som behandlar ämnesområdet kvalitet. Johan Larsson kommer formellt att ta emot priset vid SFKs konferens World Quality Day i november.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.