Jokkmokkborna delaktiga med Civic

I kommunutvecklingsprojektet Civic ska Jokkmokkborna bli engagerade i samhällets utveckling och framtid. Projektet handlar om att skapa en stämning av delaktighet och förändringsvilja på en ort där jobben försvunnit från stan, affärer slagit igen och människor flyttat ut.

Tycker du också att Jokkmokk är värd en ljus framtid? Känns det som om det händer för lite? Att någon borde göra något. Då kanske du har lust att hjälpa till i jobbet för att vända utvecklingen. Ställer du upp?

De raderna går att läsa för den som går in på kommunutvecklingsprojektet Civics hemsida.

– Vi vill bryta den negativa trenden och skapa ett Jokkmokk där fler engagerar sig i bygden, berättar Per-Olof Lindroth, projektledare för Civic.

Analys av läget

Det hela började för snart ett år sedan. Kommunen sökte pengar ur en EU-fond riktad till regioner som står inför stora förändringar och fick pengar för att genomföra ett utvecklingsprojekt i bygden. En person fick i uppgift att intervjua de boende i staden om vad de tyckte var viktigt för framtiden och vad de ville förändra.

– Vi ville inte att endast ett fåtal personer på ledningsnivå skulle engagera sig i det här. Vi ville ta reda på vad folk tycker och få hela staden delaktiga i arbetet, säger Per-Olof Lindroth.

Den första tiden ordnade Civic flera stormöten där Jokkmokks kommuninvånare inbjöds att diskutera stadens utveckling. Från början handlade diskussionen om praktiska saker som att det låg mycket hundbajs på gatorna och att skyltar med namn på nedlagda affärer borde tas ned. Flera grupper bildades som tog tag i enkla saker som att städa upp i samhället och förbättra utomhusmiljön.

Grupper för utveckling

Det bildades också grupper som samlades kring övergripande utvecklingsfrågor. En av grupperna är strategiskt partnerskap. Här möts personer i ledande ställning från olika sektorer under frukostmöten och diskuterar hur man tillsammans kan arbeta för att lösa de problem kommunen står inför.

– Det största problem vi har idag är utflyttningen och just nu diskuterar vi hur vi kan få stopp på den genom att bredda yrkeslivet och öka antalet arbetstillfällen. Vi vill utöka möjligheterna att hitta intressanta jobb för dem som vill bo kvar eller vill flytta tillbaka efter sina studier, berättar Elisabeth Hammarberg som utvecklingschef på kommunen och med i strategiskt partnerskap.

Gruppen ska också arbeta med att marknadsföra Jokkmokk som ett intressant område för nya företag som vill etablera sig, exempelvis inom turismnäringen som är en växande bransch i regionen.

Det har också bildats en näringslivsgrupp som arbetar med utvecklingsfrågorna ur ett företagarperspektiv.

Gammal affär mötespunkt

Civicprojektet har tagit över en gammal nedlagd elaffär som numera är projektets högkvarter. Att det finns en fysisk plats där de olika förbättringsgrupperna kan hålla i sina möten och dit invånarna kan komma och lämna förbättringsförslag är viktigt enligt projektledare Per- Olof Lindroth.

– Vi har fått in förbättringsförslag om allt från att ordna en skridskobana i parken på vintern, till ”vilda idéer” som man inte klarar av att genomföra på egen hand, berättar Per-Olof Lindroth. En sådan idé som kommit in är att skapa ett polarzoo med djur som lever på randen av inlandsisen.

Inspiration från Mansfield

Kommunen har hämtat inspiration i sitt utvecklingsarbete från den engelska kommunen Mansfield som tampats med liknande problem. Mansfield blev under 90-talet av med två av kommunens största arbetsgivare, textilindustrin och kolgruvan? och många var tvungna att flytta för att få jobb. Sedan 1999 har Mansfields arbetat med att lösa problemet genom att bygga näringslivsstrukturer och nätverk där man arbetat fram nya lösningar. Det har lett till att nya branscher börjat etablerat sig och att människor återigen börjat flytta tillbaka till staden.

– Vi har lärt oss mycket av dem kring hur man kan jobba för att ordna ett strategiskt samarbete, berättar Per-Olof Lindroth.

Bättre stämning

Nu har projektet Civic varit igång i knappt ett år. Per-Olof Lindroth tycker sig se resultat i form av att folk i kommunen arbetar mer i nätverk och att föreningarna har börjat samarbeta med varandra kring olika projekt. Generellt är stämningen bättre och det är lättare att få med sig folk.

Han får medhåll av av företagaren Leif Öhlund som är engagerad i nätverket för företagare och i gruppen för strategiskt partnerskap. Enligt honom har städdagar och andra gemensamma aktiviteter betytt mycket för stämningen.

– Vi är på god väg att få ett positivare klimat både bland befolkningen generellt och bland företagen, även om alla större förändringar tar tid, säger Leif Öhlund.

Under hösten kommer projektet att genomföra flera aktiviteter riktade både till civila medborgare och till till personer i deras yrkesroll. En av aktiviteterna Lokalt Omvärldsprogram, ska ge kommuninvånarna chansen att säga sitt i frågor som rör arbetsmarknaden. Man kommer också att genomföra en utbildning i modernt ledarskap för tjänstemännen i kommunen. Det kommer också att hållas en utbildning för nya politiker som förhoppningsvis ska leda till att fler personer vågar ta politiska uppdrag. Med hjälp av avdelningen för Kvalitets- och Miljöledning vid Luleå tekniska universitet ska kommunen också börja arbeta med offensiv kvalitetsutveckling.

Per-Olof Lindroth hoppas att invånarna som nu börjat engagera sig i konkreta projekt framöver även ska vilja vara med och påverka när det gäller mer övergripande samhällsfrågor.

– Vi kan inte sitta här och vänta på att någon utifrån kommer och bygger vårt samhälle, det funkar inte så, vi måste agera själva, konstaterar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.