”Ju mindre du vet från början, desto bättre”

BLOGG Ibland kan det vara bra att inte sitta på alla lösningar. För då måste man ju testa och utvärdera. Det är en av lärdomarna som Mia Liljeberg, på Lean Forum skriver om.

”Ju mindre du vet från början, desto bättre”
Mia Liljeberg om varför det ibland är bättre att veta mindre.

Hur lyckas man med stora förändringsresor? Det är tufft att göra förändringar och det finns inget facit, men många lyckade förändringar vittnar om att medarbetarnas deltagande och engagemang är en stor nyckel i det hela.

Lindbäcks Bygg var en av de nominerade finalisterna till Leanpriset 2021 för deras förändringsresa i deras nya fabrik i Piteå. Lean Forum anordnar uppskattade studiebesök hos finalisterna och på grund av pandemin så blev det ett digitalt studiebesök hos de i februari i väntan på det fysiska senare i år.

Hela besöket genomsyrades av hur personalen fått ansvar och arbetat med problemlösning och kontinuerliga förbättringar för att nå nivåer de knappt kunde tro på själva innan de började. Den potential som utvecklats i personalen, i takt med att produktiviteten ökat, vilket bidragit till ökad stolthet är inspirerande att bevittna. Just stoltheten är en nyckelfaktor i de förändringar jag arbetet med genom åren. Alla resultat sker genom människor och kan du få medarbetare att känna stolthet för sitt arbete, som de gjorde igår, förändras idag och kommer fortsätta justeras imorgon så har du den starkaste kraften för förändringen på plats, medarbetarnas vilja att nå visionen och vilja vara med på resan.

Man visade på hur standardisering och ständiga förbättringar var två sidor av samma mynt, där de blev ännu mer motiverade av effekten som kom av standardiserade arbetssätt att de blev sporrade att fortsätta förbättras kontinuerligt.

När vi gör bra, så mår vi bra. Med personalen i centrum har kulturen stärkts i takt med att förbättringarna genomförts. Man är inte färdig utan ser hur man fått upp momentum och kan arbeta vidare med ytterligare förbättringar. Med hjälp av den data som samlats in kan man nu lättare prognosticera bemanning av framtida projekt vilket gjort de än mer resilienta inför framtiden. Med mer data har de fått större insikter.

Så var är Lean i detta? Man ser Lean om man vet om det, annars så pratar man inte om det utan man använder egna ord i deras eget Ledarskapshus och ledningssystem. Man har skapat en kultur där fler kan mer, ökat ansvarstagande, minskat sårbarheten, ökat motivationen genom större arbetsrotation.

Struktur ger flexibilitet. Att utse målpersoner gav förebilder för arbetsmoment vilket ledde till att medarbetare blev sedda och bekräftade för det nya standardiserade beteendet. Man premierade det beteende man ville se.
Tack vare tydliga roller och förmågor blir karriärvägarna tydligare vilket främjar medarbetarnas egen utveckling och karriär. Man har på så vis tillgodosett även de personliga behoven hos medarbetarna, samtidigt som man utvecklat organisationen för verksamheten. En dimension som ofta blir förbisedd i förändringsarbeten.

Min avslutande fråga för att avsluta studiebesöket var: Vad önskar ni att ni visste när ni satte igång? Och de svarade unisont: ”Inget, för det är just det som är nyckeln. Vi lagledare fick metodstöd och fick ansvar att finna balansen, bli utmanade och fick inga lösningar serverade. Den tillåtande inställningen gjorde det möjligt för oss att testa och utvärdera. Att känna att testande som resulterar i fel är ju ett steg närmare lösning vilket också är belöning och bekräftelse på att man är på rätt väg.”

Tack Joel Karlsson Forsberg och ditt team på Vägglinjen på Lindbäcks Bygg i Öjebyn, för inblick i hur det kan fungera när strategi, struktur och kultur går hand i hand.
Mia LiljebergMia Liljeberg, kommunikationsansvarig styrelsemedlem Lean Forum Sverige och Organisationskonsult på PonteoAB

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.