Kaizen som hjälp i vardagen

Kaizén Åsa Meland vill skifta fokus i leanarbetet; det ska inte bara handla om processer. På Kvalitetsmagasinet Live berättade hon om hur Kaizen kan underlätta i arbetslivet.

Kaizen som hjälp i vardagen

Åsa Meland började sin yrkesbana som pilot och som sådan var det alltid självklart för henne att följa de manualer och checklistor som hade tagits fram. När hon sedan började jobba med verksamhetsutveckling blev det tydligt för henne att det inte är lika naturligt på alla arbetsplatser att följa best practice.

Hon kom mycket tidigt i kontakt med lean och var en av pionjärerna att införa leantänkandet i tjänstesektorn. I dag är Åsa Meland en ivrig Kaizenförespråkare och tycker att många som arbetar med lean fokuserar alldeles för mycket på processer.

– Det är de små sakerna som ger de allra största förändringarna.

Börja i den nära vardagen

Att göra små, vardagsnära förbättringar är det bästa sättet att få fart på kvalitetsarbetet, menar Åsa Meland. Hon har bland annat varit med om att införa Kaizen på Enköpings lasarett. Med hjälp av enkla formulär kan arbetsgrupperna identifiera förbättringsområden, föreslå lösningar och slå fast vem som är ansvarig för att en förändring sker. Det har gett ett gott resultat.

– Börja med vardagsarbetet för att lyckas! Konkreta förbättringar i den nära vardagen skapar engagemang, säger Åsa Meland.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.