Kan krogen höja kvaliteten i vården?

Vad kan en chef från krogbranschen lära sjukvården om kvalitet? Wallmans salongers chef Nicolai Jørgensen menar att det gäller för sjukvården att låta varje medarbetare bli uppmärksammad. Då skapas en större arbetsglädje och därmed bättre kvalitet.

Det är medarbetarna som producerar kvaliteten. De är gåsen som lägger guldägget. Därför är investeringar i humankapitalet, det vill säga medarbetarna, så viktigt. Det handlar om ständig fokusering på både individen och på laget. Alla vill känna sig som en del i laget och alla vill bli sedda.

Det menade Nicolai Jørgensen, Area manager hos Wallmans salonger i Malmö när hanframträdde vid en inspirationsdag för personalen vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Det är arbetsglädjen som förenar sjukvården och Wallmans salonger, menar han. Båda producerar livskvalitet och livsglädje, och medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs.

Alla lika mycket värda

– Mitt kanske allra viktigaste budskap är att alla i verksamheten är lika mycket värda, säger Nicolai Jørgensen. Det är kvaliteten i varje enskild del av verksamheten som skapar helheten och därmed kvaliteten på det vi ger gästen eller patienten.

Han menar att chefen är som en lagkapten som är till för att sätta upp målen. Sedan ska laget diskutera sig fram till hur de ska nå dit.

– De ska också besluta om hur de ska organisera sitt arbete för att ro i samma takt och komma fram till samma slutmål, säger Nicolai Jørgensen. När någon står på scenen och sjunger jättefint är det viktigt att lagkaptenen går ut i köket och berömmer personalen i köket för vilken fin mat de har lagat. Hela verksamheten måste vara lyhörd gentemot medarbetarna. Det är de som står i frontlinjen och möter patienten eller kunden.

Närvarande chef

– Det är inte minst viktigt att medarbetarna känner att chefen uttrycker sin uppskattning till medarbetarna på ett ärligt sätt. Det kan jag bara göra om de vet att jag känner till deras jobb. Därför är jag en mycket närvarande chef som är lika mycket ute i köket, i disken, i salongen som jag sitter vid mitt skrivbord på kontoret, berättar Nicolai Jørgensen.

Värderingar som ger framgång

Nicolai Jørgensen menar att det finns en rad värderingar på alla arbetsplatser som ligger till grund för arbetsglädjen och framgången. Den första frågan alla som går till ett arbete ska ställa sig varje dag är varför jag finns här?

– Viktiga grundbultar för arbetsglädje, trivsel och kvalitet i jobbet är nytänkande, vi-känsla och entusiasm. Andra viktiga faktorer är delaktighet, uppskattning, professionalitet, att vi ställer krav på oss själva och andra, konstaterar Nicolai Jørgensen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste