Kansei engineering – så funkar det!

Kansei engineering är en avancerad produktutvecklingsmetod som inte låter sig beskrivas så lätt. Kvalitetsmagasinet har tittat närmare på hur Kansei-gruppen vid Linköpings universitet gått till väga när de hjälpt BT Industries med utvecklingen av fjädringen på en varutruck.

Utvecklingsteamet inleder alltid Kansei-arbetet med att ta reda på bakgrundsfakta kring produkten. Vilken verklighet ska den användas i, hur ser den typiske användaren ut och så vidare är frågor man svarar på. Beroende på vilken typ av produkt man tänker applicera metoden på avgränsar man sig också olika mycket. Eftersom man i det här fallet hade en komplex produkt, en truck för transport av varupallar exempelvis i lagerlokaler, valde man att begränsa sig till att undersöka vilken inverkan truckens fjädring hade på användarupplevelsen.

Arbetet inleddes med att man intervjuade 25 truckförare om deras intryck och känslor av trucken. Dessutom gick man igenom relevanta facktidskrifter och informationsmaterial, och dammsög dessa efter beskrivningar av trucken. På detta sätt fick man fram sammanlagt 70 adjektiv som beskrev intrycken av truckens fjädring.

Nästa steg i Kansei-processen är att minska antalet adjektiv så att det blir hanterbart. I det här fallet lyckades man med hjälp av så kallad klustring av adjektiv, vilket innebär att man minskar antalet ord utan att förlora alltför mycket information, få ned antalet adjektiv till tolv: naturlig, dämpande, gungig, lugn, stabil, robust, precis, mjuk, alert, hoppig, rigid, hård. Klustringen innebär att likartade ord samlas in under ett gemensamt ord.

Utifrån dessa adjektiv konstruerades sedan så kallade semantiska differentialer, det vill säga ordet ställs mot sin motsats, till exempel ”mjuk – inte mjuk”, med en femgradig bedömningsskala däremellan.

17 testförare, de flesta professionella truckförare, fick testa nio olika inställningar av truckens fjädring, tre olika hårdheter på fjädern och tre olika inställningar på stötdämparen kombinerades. Därefter fick förarna gradera varje adjektiv för var och en av fjädringsinställningarna. Resultatet blev i detta enkla Kansei-fall väldigt tydligt, se tabellen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.