Karlstad vill skapa arbetstillfällen med socialt ansvarfull upphandling

Upphandling Under onsdagen meddelade Karlstads kommun att deras första socialt ansvarsfulla upphandling var genomförd. Förhoppningen är att de nya kraven ska leda till en mer jämlik och inkluderande kommun.

Karlstad vill skapa arbetstillfällen med socialt ansvarfull upphandling
Foto: Karlstads kommun

Enligt Europeiska kommissionen är socialt ansvarsfull upphandling ett strategiskt verktyg för offentlig sektor att driva på social- och arbetsmarknadspolitik.

Upphandlingar som dessa kan göras genom att exempelvis köpa etiska varor och tjänster eller genom att upphandla på ett sätt som skapar jobb, inkludering och bättre villkor för personer med funktionsnedsättning eller missgynnad bakgrund.

Karlstads kommun är ett exempel på en offentlig aktör som genomfört en socialt ansvarfull upphandling. Under onsdagen meddelades att kommunen genomfört en upphandling av mindre byggtjänster, reparationer och underhåll, och att vissa hållbarhetskrav ställts.

– Det kan handla om att bidra till sysselsättning för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, eller att varor och tjänster är tillgängliga för alla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Avsatt resurser för sociala krav

Kommunen ska börja föra dialog med vinnande leverantörer om hur de kan bidra med arbetsfrämjande insatser under avtalstiden. Exempel på arbetsfrämjande insatser kan vara studiebesök och praktik, men även anställning, lärlingsplatser och språkträningsplatser. 

– Vi har tidigare saknat resurser men tar nu ett bredare grepp inom hållbarhet. Hittills har vi haft mer fokus på miljökrav i upphandlingar, men nu har vi även avsatt resurser för att kunna ställa sociala krav, säger Jenny Sundén, hållbarhetssamordnare på Karlstad kommun.

Men socialt ansvarsfulla upphandlingar handlar inte bara om att ställa krav. Kommunen erbjuder också handledning och stöd till företag för att exempelvis möta rekryteringsbehov.

Hållbarhetssamordnare Jenny Sundén hoppas att samverkan mellan parterna ska leda till att Karlstad blir en mer jämlik och inkluderande kommun.

– Vi vill att folk ska känna att de har en meningsfull vardag och sysselsättning. Det är en viktig del av vardagen, säger Jenny Sundén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste