Stor EU-satsning säkrar kärnkraftskompetensen

Kompetensutveckling Europa står inför en allvarlig brist på experter inom kärnkraftsäkerhet. EU-programmet Euratom satsar därför cirka 50 miljoner kronor på att utbilda en ny generation forskare och specialister. I centrum för satsningen står Chalmers i Göteborg.

Stor EU-satsning säkrar kärnkraftskompetensen
Arbete i reaktorhallen vid revision på Forsmark 2. Foto: Vattenfall/Forsmarks Kraftgrupp AB.

I takt med att kärnkraftverk avvecklas har intresset för att utbilda sig inom kärnteknik minskat i både Sverige och övriga Europa. Flera myndigheter har därför slagit larm om att det krävs en ny generation av kvalificerade forskare och specialister för att kunna garantera kärnkraftsäkerheten i samhället.

Bland andra har EU-kommissionen och Internationella atomenergiorganet (IAEA) uttalat sin oro över kompetenstappet, liksom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kärnavfallsrådet på nationell nivå.

Stort behov av experter

I en rapport från SSM står det klart att kärnkraftsindustrin har ett stort behov av att anställa fler experter inom de kommande 15 åren. Samtidigt finns ett växande behov av specialister inom strålningsvetenskap, till exempel till sjukvården.

Inom både industrin och hälsosektorn väntas en växande andel av arbetskraften inom dessa kompetensområden dessutom gå i pension inom några år.

Samma tendens märks runt om i Europa och redan 2012 varnade Joint Research Centre (JRC) vid EU-kommissionen för att det skulle saknas cirka 7 000 specialister inom reaktorfysik och kärnkraftsäkerhet 2020. Sedan rapporten skrevs har ett flertal utbildningsprogram inom området försvunnit, vilket bidragit till att öka bristen ytterligare.

Två utbildningsprojekt

Som ett led i arbetet med att lösa kompetensbristen satsar nu EU-programmet Euratom cirka 50 miljoner kronor på två utbildningsprojekt.

  • Great Pioneer (Graduate Education Alliance for Teaching the Physics and safety of Nuclear Reactors) riktar sig till masterstudenter, doktorander, postdoktorala forskare och ingenjörer inom kärnteknik. Projektet koordineras av Chalmers i Göteborg och cirka 600 studenter vid lärosäten runt om i Europa kommer att kunna ta del av totalt nio planerade kurser.
  • A-Cinch (Augmented cooperation in education and training in nuclear and radiochemistry) ska utbilda cirka 100 europeiska studenter och specialister. Projektet koordineras av det tekniska universitetet i Prag med Chalmers som partner.

Tio europeiska partners från sju länder deltar i Great Pioneer och i A-Cinch deltar partners från elva länder. Chalmers tilldelas 6,3 miljoner kronor för sitt deltagande i Great Pioneer och knappt 3 miljoner kronor för A-Cinch.

Säkerheten i fara

Båda projekten syftar till att upprätthålla kompetensen inom reaktorfysik och kärnfysik.

– Säkerheten kan vara i fara om samhället inte upprätthåller en tillräcklig kunskapsnivå och expertis när det gäller de över 100 kärnreaktorer som är i drift i Europa i dag. Dessa står dessutom för mer än 25 procent av all elproduktion, kommenterar Christophe Demazière, professor på institutionen för fysik på Chalmers och koordinator för Great Pioneer.

Projekten innehåller både teori och praktik samt stora möjligheter till distansundervisning, bland annat virtuella laborationer.

– Utbildningar inom kärnteknik fasas ut runt om i Europa, eftersom det inte finns tillräckligt många studenter. Istället för att varje lärosäte försöker erbjuda egna program går vi nu samman och skapar ett hållbart och långsiktigt utbildningsnätverk i Europa, kommenterar Teodora Retegan Vollmer, biträdande professor i nukleär kemi vid institutionen för kemi och kemiteknik och Chalmers representant för EU-projektet A-Cinch.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.