Karolinska inför gemensamt journalsystem

Att sjukhus och vårdcentraler har flera it-applikationer och journalsystem som gör samma sak är ingen ovanlighet, men något som leder till höga kostnader och en försämrad patientsäkerhet. På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm avvecklar man nu tre av fyra system för patientjournaler för att koncentrera sig på ett enda.

Cirka 15 500 anställda, 400 it-applikationer och fyra system för hantering av patientjournaler var resultatet när Karolinska och Huddinge sjukhus slogs samman i december förra året. De två sjukhusen arbetade sedan tidigare med olika it-applikationer och verktyg. Det fanns också en uppsjö av interna applikationer på de båda arbetsplatserna, ibland till och med på samma klinik.

– Vissa av dessa applikationer används till och med till samma uppgift, något som är både opraktiskt och kostsamt och ett fenomen som vi nu försöker vända, berättar Roger Andrèe, chef för IT-Forum vid Karolinska Universitetsjukhuset.

Börjar med journaler

Resan har precis börjat. Sjukhusen ska slänga ut tre av fyra system för hantering av patientjournaler. Nu pågår arbetet med att implementera Take Care, det system man valt att behålla.

– Att vi får ett enda system kommer att innebära att patientsäkerheten ökar. Personalen behöver exempelvis bara leta efter provsvar på ett enda ställe vilket minskar risken för att information faller mellan stolarna, säger Roger Andrèe.

Det blir också enklare att överföra journaler mellan verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar. Kring 13 miljoner kronor per år uppskattar Roger Andrèe att sjukhuset kommer att spara.

Lika överallt

Att it-systemen och applikationerna inte är samordnade ordentligt är ett generellt problem inom sjukvården. I Stockholms landsting har man börjat arbeta med frågan, bland annat sköts alla it-upphandlingar numera gemensamt. Målet är att alla vårdinrättningar i landstinget så småningom ska ha samma it-ramverk. Det innebär att även om alla inte använder identiska verktyg har man ändå ett gemensamt gränssnitt så att det går att få tag på information om en patients tidigare sjukdomshistoria, trots att de bytt vårdgivare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.