Keymark ska säkra europeisk kvalitet

CE-märkning är ett slags europeiskt pass som visar att en produkt klarar europeiska standarder och därför kan säljas fritt inom EU. Men när en produkt väl fått märket förekommer ingen fortlöpande kontroll av produkten. Därför har den europeiska standardorganisationen CEN skapat märket Keymark.

De företag som fått den europeiska CE-märkningen lovar att de ska uppfylla de säkerhetskrav som EU ställer på produkten. Märket är tänkt att ersätta nationella säkerhetsmärkningar för att undvika handelshinder och öka konkurrensen inom unionen, vilket i sin tur ska sänka priserna.

Men det förekommer ingen fortlöpande kontroll när en produkt väl fått CE- märkningen, utan märket visar bara att produkten uppfyller de europeiska minimikraven avseende provning och kontroll. Det europeiska märket Keymark, framtaget av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, går därför ett steg längre.

Keymark

Keymark är ett frivilligt kvalitetsmärke som visar att en tillverkare tar på sig att fortlöpande låta ett oberoende organ kontrollera att deras produkts prestanda överensstämmer med EU:s standarder samt kan uppfylla unionens hållbarhetskrav. Typprovningen sker enligt EN standarden och tillverkningskontroll enligt ISO 9000 nivå. För närvarande ska Keymark användas i kombination med etablerade kvalitetsstämplar eftersom märket fortfarande är relativt okänd.

Sedan 1992

Keymark har funnits sedan 1992 och idag finns märket inom ett antal varierande områden, för elektronik, värmeisolering, fiberskivor och ventiler, för att bara nämna några. Värme isoleringsbranschen var bland de första att börja använda märket och sista produkt in är solvärmesystem där Keymark precis håller på att lanseras.

– Keymark är dessvärre fortfarande ett relativt okänt märke i Europa, berättar Peter Kovács på Sveriges provnings- och forskningsinstitut, som just nu arbetar med att ta fram och lansera Solar Keymark, Keymarkcertifikatet för solvärmeprodukter- och system.

När Solar Keymark blivit väletablerat är förhoppningen att alla nationella krav på solvärmesystem ska läggas åt sidan för att handeln mellan länder ska underlättas, men den krassa verkligheten ser annorlunda ut.

– En del länder ställer fortfarande nationella krav vilket i praktiken innebär att en märkt produkt ändå inte får tillträde till alla marknader, men vi jobbar på att det ska bli så, konstaterar Peter Kovács.

Underlätta handeln

Tanken med systemet är i varje fall att Keymarkstämpeln ska fungera som inträdesbiljett till hela Europeiska unionens marknader. Keymark ska stå för kvalitet och tillförlitlig prestanda. Har konsumenterna förtroende för att märket törs de prova nya okända produktmärken med Keymarkstämpel och det leder i sin tur till en ökad konkurrens och i förlängningen till sänkta priser, menar Peter Kovács.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.