Kina öppnar ögonen

Kvalitetsutveckling har blivit stort i Kina. Många kinesiska företag har fått upp ögonen för vad ISO 9000 och Sex Sigma har att erbjuda. Det har gjort att Sandholm Associates sedan en tid tillbaka startat konsultverksamhet i en av världens snabbast växande ekonomier.

Det finns många som ser på Kina som världens nästa ekonomiska stormakt. Att mycket händer i ett av världens största länder är nog de flesta överens om. Idag har Kina en tillväxttakt på kring åtta procent och bara under första halvåret 2003 ökade industriproduktionen med 16,5 procent. Kinesernas välfärd blir bara bättre och medelklassen allt mer köpkraftig. Förut cyklade kineserna till jobbet. Idag byggs mångfiliga motorvägar rakt in i storstäderna och skyskraporna växer upp som svampar.

Kvalitet

Konsultföretaget Sandholm Associates har sedan några månader tillbaka verksamhet i Kina.

De erbjuder konsulthjälp och utbildning inom verksamhetsutveckling, både för kinesiska företag som vill lära sig mer om europeiskt kvalitetsarbete och till svenska företag som behöver lokalanpassa sin verksamhetsutveckling.

– Jag har haft goda kontakter i Kina sedan början av 80-talet då kvalitetsarbete var mycket nytt, men det är inte förrän nu intresset för kvalitetsfrågor verkligen tagit fart. Många har en väldig motivation att lära mer om kvalitet och i att förbättra sina resultat, säger Lennart Sandholm på Sandholm Associates, efter att nyligen ha kommit tillbaka till Sverige från ett besök i Kina.

Idag finns exempelvis flera kvalitetsorganisationer i landet med syfte att sprida kunskap om kvalitetsutveckling. Bland annat China Association for Quality som fått i uppdrag av staten att främja kvalitetsutvecklingen i landet genom utbildning och spridning av material.

Kunskap varierar

Hur det ser ut med kunskapen om kvalitet- och verksamhetsutveckling är dock ganska varierande, enligt Lennart Sandholm. Många kinesiska företag är sedan tidigare certifierade enligt ISO 9000, mycket på grund av påtryckningar från kunder, men det är inte ovanligt att man fokuserat på att få certifikatet snarare än på att se resultat i den egna verksamheten. Det har inneburit att certifieringarna många gånger gett mer i form av bra framtoning än bidragit till bättre kvalitet. Men hur långt man kommit på vägen skiljer sig från företag till företag, precis som i Sverige, påpekar Lennart Sandholm. Vissa har kommit långt, medan andra har mycket kvar att göra.

Stormakt i sin linda

Han tycker egentligen inte att synen på kvalitet skiljer sig mellan svenska och kinesiska företag.

– Det skulle i så fall vara att man är oerhört motiverad i Kina och beredd att jobba mycket hårt. Under kurstillfällena vill man göra praktiska tillämpningar på kvällarna, efter att först ha haft en heldag föreläsningar. Man suger i sig så mycket kunskap som bara går, säger Lennart Sandholm.

Den oerhörda ambition som många kineser uppvisar tror Lennart Sandholm är en av anledningarna till att Kina de senaste åren haft en tillväxttakt på över tio procent. Även om vi nog kommer att få se en viss tillnyktring har vi en framtida ekonomisk stormakt i Kina, tror Lennart Sandholm.

Som hemma

Idag har många svenska företag förlagt delar av sin verksamhet i Kina, men om landet tidigare var världens verkstad är de nu också på väg att bli dess hjärna. Allt fler företag placerar sina forskningsprojekt här.

Lennart Sandholm tycker dock inte att svenska företag som har verksamhet i Kina behöver anpassa sitt kvalitetsarbete särskilt efter inhemska förhållanden. Man kan jobba ungefär som hemma.

– Men det gäller självklart att vara lyhörd för förutsättningarna på plats, konstaterar Lennart Sandholm. Man har med kloka kunniga och ambitiösa människor att göra så att det gäller att känna sig för. Det svenska sättet att arbeta behöver absolut inte vara bäst.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.