Kina tar för sig i utvecklingen av standarder

Kinas regering och stora företag är inte längre nöjda med att enbart vara en av världens främsta tillverkare. Man är alltmer aktiva i utvecklingen av globala teknologistandarder och arbetar för att på bästa sätt fortsätta utveckla sin nationella marknad. I en rapport, Changing China, från konsultföretaget Deloitte betonas att Kina som ledande konsument och producent av många teknologiprodukter får allt större möjligheter att påverka standarder både på sin egen och på globala marknader, vilket kan få betydelse i den globala konkurrensen inom teknologi-, media- och telekomsektorn. Kinas marknadsstorlek och starka tillväxt kan med andra ord användas som vapen i ett krig om standarder. I rapporten varnar man också för att företag som missbedömer Kinas inflytande inom dessa områden riskerar att hamna i en ofördelaktig situation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.