KKR blir Verva

Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, övergår till en nybildad statlig myndighet som ska arbeta under namnet Verket för förvaltningsutveckling, Verva. Förutom KKR kommer också Nämnden för elektronisk förvaltning och den så kallade 24-timmarsdelegationens arbete att överföras till Verva. Förändringen sker från 1 januari 2006.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste