Klagomålshanteringen kan bli bättre

Svenska företag är dåliga på att hantera kundernas klagomål. Men kunderna kan också bli bättre på att framföra sina åsikter till företagen.

Svenskt kvalitetsindex visar att en av tio kunder klagar på sina leverantörer. De som klagat har också betygsatt klagomålshanteringen. Resultatet visar att företagen kan bli mycket bättre på detta område. En av tre kunder har fått hjälp vid första kontakten men lika många upplever att problemet inte blivit löst. Något som påverkar kundens nöjdhet och lojalitet.

Bäst på att hantera klagomål är detaljhandeln. Sämst betyg får elnätsbolagen, myndigheter och posten. Telekombranschens kunder är mest benägna att lämna klagomål och branschen har blivit bättre på att hantera kundernas missnöje, även om de har långt kvar till en godkänd nivå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.