Klassiker i ny upplaga

Boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap är en klassiker inom organisationsområdet där författarna tillämpar fyra grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap. Genom att använda dessa fyra perspektiv kan man betrakta organisationer som fabriker, familjer, djungler, teatrar eller tempel, och författarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjälp vid hantering av organisatorisk komplexitet. I denna grundligt reviderade tredje upplaga beaktas den aktuella utvecklingen inom organisations- och ledarskapsforskningen. Ett antal fall har tillkommit och begreppet mångfald i organisationer ges ett större utrymme genom att exempelvis genus och olika kulturer diskuteras. En annan nyhet är ”Organisationsteorins Greatest Hits”, ett textavsnitt som behandlar de mest inflytelserika akademiska verken vilka också ligger till grund för boken. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.