Klimatmålen är avbockade – nu siktar Therese Ankare vidare

Checklistan Hennes arbete går som på räls. Var dag bjuder på något nytt och varje möte, utbildning eller mejl är en del av en större resa mot förbättring. Någon slutdestination finns ej, men längs med vägen hittas hela tiden nya utmaningar som kräver mer av Therese Ankare, chef för kvalitet och hållbarhet på MTR Nordic.

Klimatmålen är avbockade – nu siktar Therese Ankare vidare
Therese Ankare är chef för kvalitet och hållbarhet på MTR Nordic. Foto: MTR/ Adobe Stock

Tågföretaget MTR Nordic grundades i Sverige 2009, i samband med att företaget började köra tunnelbanan i Stockholm. Det är ett helägt dotterbolag till Honkongbaserade MTR Corporation samt moderbolag till samtliga av MTR:s bolag i Sverige. Förutom tunnelbanan driver företaget Mälartåg, snabbtåget MTRX mellan Göteborg och Stockholm, ett underhållsbolag och ett bolag som hanterar klottersanering och lokalvård. Framtill början av mars 2024 är MTR också operatör för SL:s pendeltåg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Therese

Arbetsvecka i korthet:

Mejl: Skickar cirka 100 mejl i veckan

Möten: Cirka 60 procent av arbetsveckan

Hybridarbete: Nästan aldrig, cirka 1-2 gånger i månaden

Oplanerad tid: Nästan ingen alls. Jag har en agenda för varje dag

Uppföljningar: Cirka 30 procent av arbetsveckan

Totalt jobbar cirka 6 200 personer för MTR Nordic, däribland Therese Ankare som är chef för kvalitet och hållbarhet. Hon har jobbat för företaget sedan 2013. Till att börja med rekryterades hon för att implementera en metodik för ständiga förbättringar, vilket hon gjorde. Den kallas Wit och är ett program som anspelar på Lean-filosofin och metoden Sex Sigma. Therese Ankare arbetar sedan 2017 med att utbilda de sju svenska bolagens chefer och specialister enligt metodiken.

MTR kör tunnelbanetågen i Stockholm sedan 2009. Bild från Nybodadepån. Foto: MTR

– Mina ansvarområden har hela tiden vidgats sedan jag började. Jag sätter en egen agenda utifrån det ansvar jag har, vilket jag tycker är kul, säger Therese Ankare till Kvalitetsmagasinet.

Ingen arbetsdag är den andra lik, berättar hon. Förutom att hon ansvarar för programmet för ständig förbättring så har hon koncernens kvalitets- och miljöcertifikat på sitt bord. Hon är också ansvarig för MTR Nordics verksamhetsledningssystem. Dessutom har hon en enhet som utöver henne består av en energispecialist och två miljöspecialister. Tillsammans stöttar de alla sju bolagen i kvalitets- och hållbarhetsarbetet, exempelvis när det kommer till hållbarhetsredovisning och klimatberäkningar.

Vad är mest utmanande på jobbet just nu?

– Att få ihop alla våra utsläppsberäkningar till hållbarhetsredovisningen 2023. Vi beräknar hela vårt koldioxidavtryck i alla tre scopen.

På vilket märker du av att det är er största utmaning?

Foto: Viktor Fremling

– Jag och kollegor kraftsamlar inför det här. Dels går vi igenom tidigare beräkningar och hur de är uppbyggda, dels har vi skickat ”heads up” till olika leverantörer om att de måste skicka in egna emissionsberäkningar. Har de inte det så behöver vi veta exakt vad vi har köpt av dem, och hur mycket, för att göra egna utsläppsberäkningar.

Vad krävs av dig eller din organisation för att lyckas?

– Det kommer krävas mycket av alla chefer inom koncernen, framför allt i början av nästa år. Alla kommer behöva bidra med information för att korta uppföljningstiden, men det är en utmaning eftersom vi är ganska många bolag inom koncernen.

Therese listar

På min agenda just nu:

  • Mötet ”ledningens genomgång” där de olika ledningsgrupperna inom koncernen summerar upp året utifrån ett Iso-perspektiv. Vi diskuterar omvärldsbevakning, måluppfyllnad, risker och möjligheter, avvikelsehantering, policy med mera.
  • Möte med koncernledningen om miljömål inför nästkommande år. Jag hoppas att de kan bekräftas inom kort.
  • Möte med min enhet en gång i veckan för att träffas och stämma av. Medarbetarna inom enheten är väldigt självständiga, men då och då behöver vi ses för att se hur vi ligger till och om vi kan stötta varandra.
  • Ska förbereda inför hållbarhetsredovisningen som vi börjar med nästa år. Vi är inte helt redo, så just nu är det mycket småpill här och var. Förra året gjorde vi en gedigen väsentlighetsanalys och kartlade mot GRI-krav, så det känns som att vi har goda förutsättningar inför kommande års hållbarhetsarbete.
Foto: MTR

Om

Therese Ankare:

Så här mår jag vanligtvis efter en dag på jobbet: Jag mår bra efter en dag på jobbet. Jag gör det jag ska och är fokuserad, och är nog ganska ”här och nu” på det sättet. Jag tar inte med mig jobbet hem i den mån att jag grubblar över det, utan jag känner mig tillfreds!

Jag upplever att jag behöver kompetensutveckling inom: CSRD och ESRS

Som chef för kvalitet och hållbarhet är jag mest stolt över:

  • När vi införde ett nytt verksamhetsledningssystem
  • Att ha implementerat metodiken Wit
  • Att ha fått våra SBTi-mål godkända 2022
  • Att vi blev klimatneutrala 2022
  • Att alla sju svenska bolagen är Iso-certifierade

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.