Bäddat för förbättringsidéer på Clarion Hotel Sign

Förbättringsarbete På Clarion Hotel Sign i Stockholm välkomnas idéer till förbättringar dygnet runt. Genom ett internetbaserat kvalitetssystem kan kunder och medarbetare lämna förbättringsförslag när som helst, och är förslaget realistiskt finns en stor chans att förbättringen genomförs.

Bäddat för förbättringsidéer på Clarion Hotel Sign

– Vårt mål är att ha en uppföljandegrad på 80 procent när det gäller inkomna förslag på förbättringar, säger Eva Ottosson Rask då hon intervjuas inför publik på KM Live.

Hon har titeln passion manager eftersom ett av hotellets kundlöften är att de ska ha den mest passionerade personalen. Sedan tre år är hon också ansvarig för hela hotellkedjans förbättringsarbete. Eva Ottosson Rask berättar att hotellet använder sig av det internetbaserade systemet C2 som kopierats av Toyota.

– Genom C2 systematiseras alla förslag som skrivs in av kunder och medarbetare. Det gör att man slipper hamna med hundra postit-lappar, säger hon.

När ett förslag skrivits in i C2 försvinner det inte förrän det åtgärdats, och om en förbättringsidé får avslag så får personen som skickade in idén en förklaring till detta.

– Alla realistiska idéer har stor chans att bli genomförda. Men vissa idéer måste skjutas fram på grund av kostnadsskäl eller för att de inte är realistiska. Som förslaget att skaffa en helikopterplatta på taket.

En utmaning, enligt Eva Ottosson Rask, är att få alla medarbetare att engagera sig och skriva in sina idéer C2-systemet.

– En stor del av medarbetarna sitter ju inte framför en dator under sin arbetstid. Om man till exempel står i baren går tiden åt till att servera öl istället för att skriva ner fiffiga idéer. I slutet av skiftet kanske man har haft 100 idéer men då vill man gå hem och sova. Språkproblem är också något som kan också hindra folk, säger hon.

För att ändå fånga upp så många idéer som möjligt har man tillsatt en C2-ambassadör på varje avdelning som pushar medarbetarna att komma med idéer och som även samlar in idéerna.

För att hålla intresset uppe för ständiga förbättringar inom organisationen försöker man inom ledningen att föregå med gott exempel och visa att man har ett intresse för förbättringsarbetet.

– Det finns ett högt engagemnag för detta i ledningen. Det visar sig inte minst genom den höga uppföljningsgraden av de ärenden som kommer in, säger Eva Ottosson Rask.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.