Knepen som lockar medarbetarna tillbaka till kontoret

Arbetsmiljö Flera undersökningar har på senare tid visat att många arbetstagare trivs med att arbeta hemifrån och gärna vill fortsätta med det. Men det finns också knep för att locka medarbetarna tillbaka till kontoret.

Knepen som lockar medarbetarna tillbaka till kontoret
Fikahörna på Microsofts kontor. Foto: Måns Berg.

Under pandemin var det många arbetstagare som var hänvisade till att jobba hemifrån för att undvika smittspridning. Men med tiden visade det sig att många faktiskt stortrivdes med att jobba på distans.

För många kändes det som en befrielse att slippa tidsödande pendlingsresor till kontoret samtidigt som det blev lättare att få ihop det så kallade livspusslet genom att vara på plats där hemma.

Många arbetsgivare har också försökt gå sina anställda till mötes genom att öka möjligheterna till hemarbete.

Men att sträcka sig så långt som till att tillåta distansarbete på heltid vill man helst undvika. Den fysiska närvaron bedöms som viktig för kreativiteten och samspelet kollegor emellan.

Utformning av fysiska miljön

Men hur ska då arbetsgivarna gå till väga för att locka sina medarbetare tillbaka till kontoren? Vad är det som får oss att lämna hemmakontoret och åter bege oss till den ordinarie arbetsplatsen?

En del av svaret ligger i utformningen av den fysiska miljön, menar arkitekt- och konsultföretaget Mer Arkitekter, som lät Kantar Sifo genomföra en undersökning. Undersökningen bygger på 1 058 intervjuer som gjorts med personer i åldern 18 – 65 år och som har sin ordinarie arbetsplats på kontor.

Faktorer som ger motivation

Det här är de faktorer som ligger i topp och som gör medarbetarna motiverade att arbeta mer från kontoret, enligt undersökningen:

  1. Förmåner som underlättar vardagen – 36 procent
  2. Fler rum för att kunna arbeta ifred – 23 procent
  3. Utökad service i fastigheten, som till exempel gym och duschar – 17 procent
  4. Mer inspirerande lokaler – 15 procent
  5. Fler gemensamma aktiviteter i lokalerna – 12 procent

– Dagens kontor måste vara så mycket mer än bara mötesplatser. Svaren i undersökningen ger en hint till arbetsgivare att våga förändra. Vi vet att många kontor har stora ytor som ofta står tomma, och för oss är det tydligt: ytorna kan omvandlas till att bli mycket mer flexibla, säger Niklas Larsén, vd för Mer Arkitekter i en kommentar.

Viktigt för rekrytering

Undersökningen ger en fingervisning om att det även vid rekryteringen av nya medarbetare är viktigt att ta hänsyn till faktorer som gör kontoret attraktivt som arbetsplats.

De här faktorerna kan vara avgörande vid valet av ny arbetsgivare:

  1. Kontorets tekniska förutsättningar – 86 procent
  2. Kontorets flexibilitet – 81 procent
  3. Kontorets inredning – 65 procent
  4. Kontorets servicefunktioner – 45 procent

– Det handlar inte om att ha rullande stolar på arbetsplatsen, utan för att behålla och attrahera talanger är det viktigt att titta på vad ett flexibelt kontor betyder egentligen. Arkitektur och design kan ge de förutsättningar som krävs, säger Niklas Larsén.

Delningsekonomin ger flexibilitet

Flexibilitet är nyckelordet, menar han. Fastighetsägarna kan tillhandahålla det som tidigare tog plats och var kostsamt, som stora konferensrum.

– Med hjälp av delningsekonomin kan fastighetsägarna tillhandahålla delade funktioner som restaurang, gym och gejmingrum. Då kan kontoret bli mer motiverande och fastighetsägarna slipper att ständigt bygga nytt. En win-win för alla, säger Niklas Larsén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste