Knepet som får förloraren att känna sig rättvist behandlad

Ledarskap Det är inte ovanligt att förloraren i till exempel en rekryteringsprocess tvärtemot vinnaren känner sig orättvist behandlad. Men genom tydlig information om att processen gått rätt och riktigt till minskar känslan av orättvisa och själviskt beteende hos förloraren, visar färsk forskning från Linköpings universitet.

Knepet som får förloraren att känna sig rättvist behandlad
Genom tydlig information kan känslan av orättvisa minska. Foto: Stock Adobe.

Psykologisk forskning har visat att vi människor generellt tycker att våra framgångar beror på oss själva, medan misslyckanden har med yttre omständigheter att göra. Det gör att den som går ut som segrare i en tävling, till exempel en rekryteringsprocess, sällan klagar, medan den som förlorar skyller på att processen varit orättvis.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Forskning vid Linköpings universitet visar nu att vi ofta överskattar hur orättvis situationen varit när vi misslyckas.

Kajsa Hansson, doktorand Linköpings universitet.
Kajsa Hansson, doktorand Linköpings universitet.

– Det ökar risken för att vi blir mer egoistiska och omoraliska. Exempelvis kan det leda till att anställda börjar prata illa om kollegor på arbetsplatsen i en anställningsprocess, säger Kajsa Hansson, doktorand i nationalekonomi vid institutionen för industriell och ekonomisk utveckling.

Matematiska uppgifter

I en studie har hon tillsammans med tre forskarkollegor undersökt om ett själviskt beteende kan förhindras eller åtminstone dämpas med hjälp av information om att en konkurrensutsatt process gått rätt och riktigt till.

Forskarna rekryterade 444 deltagare som fick tävla mot varandra genom att lösa matematiska uppgifter av olika svårighetsgrad. Efter att tävlingen avslutats fick de veta om de vunnit eller förlorat gentemot de andra deltagarna.

Därefter fick både vinnare och förlorare avgöra hur mycket av vinnarens prissumma som de själva tyckte de var värda. Genom att se hur mycket vinnarna ville ge förlorarna respektive hur mycket förlorarna ville ta av vinnarna kunde forskarna mäta det altruistiska respektive egoistiska beteendet.

Dessutom undersöktes om information om att tävlingen gått korrekt till påverkade hur vinnare och förlorare fördelade pengarna till varandra.

Transparens påverkade positivt

Resultatet visade att förlorarna tog mindre av vinnarnas prissumma om de fick information om att tävlingen genomförts på lika villkor. Transparens gjorde dem alltså mindre själviska, medan brist på information gjorde att förlorarna överskattade hur orättvis tävlingen varit.

– Det som förvånade oss är att en så enkel sak som information och transparens om processen kan dämpa ett själviskt beteende. Det är också intressant att se kontrasterna mellan dem som lyckades och misslyckades. Vinnarna beteende påverkades inte alls av att de fått information om att tävlingen varit rättvis till skillnad från förlorarna, säger Kajsa Hansson.

Politiska debatter

Kajsa Hansson konstaterar att studiens resultat är applicerbart i de flesta konkurrensutsatta situationer där framgångar och misslyckanden är tydliga.

– Det kan förekomma på såväl arbetsplatser i samband med rekryteringar, befordringar och lönesamtal som i den politiska debatten. Det är till exempel ganska lätt att debatterna om vad som är rättvist fastnar i subjektiva upplevelser. Det är förvisso inte fel. Men för att få en mer saklig analys kan det vara bra att vara transparent och fokusera på de bakomliggande processerna, förklarar hon.

Undviker information

Forskarna kommer nu att fortsätta undersöka hur information påverkar själviskt beteende, framförallt hur människor använder information när de står i valet mellan att vara själviska eller att försöka vara rättvisa mot andra.

– Det finns en del studier som pekar på att människor medvetet undviker information för att kunna ta mer själviska beslut och just nu undersöker vi när och varför man gör det, säger Kajsa Hansson.

Förutom Kajsa Hansson har forskarna Emil Persson och Gustav Tinghög från Linköping universitet samt Shai Davidai från Columbia Business School bidragit till studien. Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Economic Behavior and Organization.

Här finns studien.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.