Kolla certifikatet noga – allt fler bedrägerier

Certifiering Mängder av företag runt om i världen har i spåren av coronakrisen ställt om sin produktion för att producera skyddsutrustning. De flesta är seriösa, men det förekommer också falska certifikat och utrustning som inte uppfyller kraven. Var observant på varningssignalerna.

Kolla certifikatet noga – allt fler bedrägerier
Foto: Stock Adobe.

För några veckor sedan kom en stor leverans av flera hundra tusen andningsmasker som fördelades ut till vårdgivare i de svenska regionerna. Men mottagarna kunde snabbt konstatera att kvaliteten var undermålig och att de certifikat som medföljde leveransen var falska.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Enligt Curt-Peter Askolin, bedömningsledare på Swedac har problemet med falska certifikat blivit allt större under coronakrisen.

– Falska certifikat förekom även tidigare, men inte alls i den omfattningen som nu. Krisen har plockat fram både det bästa och sämsta hos människan. Bedrägerierna har ökat och enbart under de senaste veckorna har ett 50-tal falska certifikat kommit till vår kännedom. Det är väldigt mycket, konstaterar han.

Anmälda organ

För personlig skyddsutrustning och medicintekniska produkter krävs att tillverkaren eller importören anlitar ett särskilt tredjepartsorgan, så kallat anmält organ, som provar produkten och utfärdar ett certifikat som visar att den uppfyller EU-lagstiftningen och därmed får sättas på marknaden.

För att öka tillgången till personlig skyddsutrustning har dock EU-kommissionen öppnat upp för undantag från vissa produktregler.

Det svenska ”snabbspåret” innebär att Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att bedöma och godkänna kvaliteten på utrustning som inte är CE-märkt. Ett anmält organ måste dock fortfarande anlitas för att bedöma utrustningens tekniska prestanda. Men genomgången är inte lika omfattande som för en fullständig CE-märkning.

Viktigt vara observant

– Den stora efterfrågan i kombination med ett förenklat provningsförfarande har fått många tillverkare och importörer att vädra morgonluft. De flesta är seriösa, men tyvärr finns också undantag, säger Curt-Peter Askolin.

Swedac har på den senaste tiden fått allt fler frågor om äktheten på de certifikat som medföljt den personliga skyddsutrustning som levererats till vården. Samma trend finns över hela Europa.

Curt-Peter Askolin råder dem som tar emot leveranserna att vara observanta.

– Bedragarna använder ofta namn på välrenommerade anmälda organ för att öka tillförlitligheten. Men det är ingen garanti för att certifikaten är äkta, förklarar han.

Vanliga varningssignaler

Ett vanligt tecken på försök till bedrägeri är att certifikatet för personlig skyddsutrustning hänvisar till direktivet för medicinsk utrustning (MDD). Det är inte relevant, utan certifikatet ska hänvisa till förordningen om personlig skyddsutrustning (PPE).

– Det är ett misstag som avslöjar de flesta bedragarna, konstaterar Curt-Peter Askolin.

En annan varningssignal är att själva CE-märkningen inte överensstämmer med den grafiska manualen. I den officiella symbolen sitter C och E så långt från varandra att förlängningen av varje bokstav får plats att bilda en ring. Sitter de för nära kan CE-märkningen istället stå för ”China Export”.

Kolla telefonnumret

Om det finns en misstanke om att certifikatet är falskt bör man omedelbart kontakta det anmälda organ som står som utfärdare.

– Men ring aldrig det telefonnummer som står på certifikatet. Bedragare sätter ut falska telefonnummer på sina certifikat. Leta istället fram ett korrekt nummer. I andra hand kan man ringa Arbetsmiljöverket som nu utfärdar tillfälliga tillstånd, säger Curt-Peter Askolin.

Om det visar sig att utrustningen inte uppfyller kraven och/eller att certifikatet är falskt skickas utrustningen tillbaka till avsändaren eller destrueras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.