Kollegor motiverar mer än chefen

Företagskultur Knappt hälften av svenska anställda känner engagemang på jobbet. Viktigaste källan till motivation på arbetsplatsen är kollegorna. Det visar undersökningen Simply Talent.

Kollegor motiverar mer än chefen

På uppdrag av mjukvaruföretaget Oracle har Opinium Research studerat vad som påverkar medarbetares engagemang i fem länder i Europa. Undersökningen visar att 45 procent av svenska anställda känner sig engagerade idag, vilket är den högsta siffran av alla undersökta länder.

För svenskarna är kollegorna är viktigast. 59 procent svarar att kollegorna har störst positiv inverkan på motivationen, därefter kommer chefen med 11 procent. Endast 1 procent tycker att personalavdelningen bidrar till engagemanget på arbetsplatsen.

Här sticker svenskarna ut jämfört med andra länder där chefen spelar en viktigare roll för engagemang. I England svarar exempelvis 36 procent att chefen är den viktigaste källan till engagemang.

Svenskarna tycker också att cheferna är dåliga på att ge individuell feedback och att ha en återkommande dialog med sina medarbetare. 66 procent svarar att de gärna skulle föredra mer proaktiva och regelbundna kontakter med sina chefer. Endast 12 procent anser att de har den kontakten idag. 69 procent tycker att cheferna är medel/dåliga/mycket dåliga på att ge feedback.

Ledningsgruppen är den grupp som har mest negativ inverkan på medarbetarnas engagemang enligt undersökningen.

Om undersökningen

Undersökningen Simply Talent bygger på 1511 intervjuer med anställda i England, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Frankrike. Opinium Research har genomfört undersökningen på uppdrag av mjukvaruföretaget Oracle.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.