Kollen som guidar till rätt standard

Standard Nu lanserar Sis, Svenska institutet för standarder, tjänsten Standardkollen. Syftet är att guida verksamheter till rätt standard som kan stötta och utveckla just deras verksamhet.

Kollen som guidar till rätt standard
Bild: Stockadobe

Sis har redan tidigare genomlyst organisationer och gett råd om lämpliga standarder och standardiseringsarbeten. Men nu paketeras standardiseringsrådgivningen till en tydligare tjänst för att guida till rätt standard.

– Många känner sig vilsna och nu har vi hittat en form för att kunderna bättre ska kunna förstå hur standarder och standardisering kan skapa nytta för dem, säger Björn Nilsson, projektledare på Sis och en av eldsjälarna bakom tjänsten.

Sis har tagit fram en ny rutin med ett antal steg och jobbar nu mer strukturerat med rådgivning och stöd till de som är nyfikna och söker information om att arbeta med standard som stöd.

Björn Nilsson, projektledare, Sis.
Björn Nilsson, projektledare, Sis.

– Nu är det ett mer definierat uppdrag till kund och en process som i grunden är lika för alla och som sedan skräddarsys efter kundens behov.

Får genomlysning

Standardkollen börjar med ett uppstartsmöte, följt av en enkät, dialog- och avstämningsmöten samt djupintervjuer med nyckelpersoner hos kunden. Kunden utser en huvudkontaktperson som ansvarar för bland annat att koordinera informationsinhämtning från ledningsrepresentanter och andra nyckelpersoner i sin organisation.

Organisationer som använder Standardkollen får en genomlysning av verksamheten som mynnar ut i en rapport med rekommendationer. Det är både förslag på vilka standarder som kan vara lämpliga och rekommendationer om standardiseringsarbetet och vilka kommittéer som kan vara lämpliga att medverka i.

– Slutligen ger vi råd om hur de kan använda standarden som ett verktyg i sitt strategiarbete, vilket ibland resulterar i att de funderar på om de behöver en utpekad resurs som koordinerar deras deltagande i standardiseringen.

Var med och utveckla

Björn Nilsson ger ett aktuellt exempel där ett stort företag arbetar fram en ny struktur för hållbarhetsarbetet. Där kan Sis exempelvis informera om hur man kan integrera arbetet med visselblåsare och mot mutor.

– Dessutom vill vi gärna också att kunderna är med och utvecklar standarder och medverkar i kommittéarbetet.

Standardkollen riktar sig till alla typer av företag, myndigheter och organisationer, oavsett bransch, sektor och storlek.

stand

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste