Kom igång med agil affärsplanering

Förbättringsledning Vad händer med affärsplanen i en föränderlig värld? Cordials vd Lise Tormod förklarar hur den agila affärsplaneringen går till, och hur den också bidrar till mer agila team.

Kom igång med agil affärsplanering
Långsiktig målbild och kortsiktig planering är tidens melodi. Foto: Stockadobe

Den klassiska affärsplanen fungerar dåligt i en värld som är stadd i ständig förändring. Det konstaterar Lise Tormod, vd för konsultföretaget Cordial, som påminner om hur omvärlden under några få år påverkades av först en pandemi, sedan kriget i Ukraina med påföljande inflation och nu en hotande lågkonjunktur på det.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Alla verksamheter måste bygga in en transformativ förmåga, en förändringsförmåga, i sina verksamheter och det måste man också göra i strategin. Strategin måste tåla att saker och ting kommer att förändras i omvärlden under strategiperioden. Det kan man uppnå jobba genom att med rullande planer och budgetar, förklarar Lise Tormod.

Rullande perspektiv

Den som lade fast en femårsplan 2020 har inte mycket att hämta i den i dag. I stället menar Lise Tormod att organisationer behöver kombinera en långsiktigt tydlig målbild med en mer kortsiktig planering. Hon menar att samma perspektiv bör appliceras på budgetarbetet.

– Budget bygger fortfarande i stor utsträckning på kalenderår och där tror jag att man behöver börja tänka nytt, säger Lise Tormod. I stället för budgetprognos på tolv månader så jobbar vi i ett rullande perspektiv. Vi har ramar och riktning och sedan tittar vi X antal tidsenheter framåt och kalibrerar och justerar efterhand.

Förändringstakten ökar

Med det rullande perspektivet blir affärsplanen ett levande projekt som ständigt uppdateras. Ledningen sätter tydliga ramar för strategi och affärsplan, det finns tydliga mål och en riktning som kontinuerligt utvärderas och justeras beroende på vad som händer. Detta är ett arbetssätt som blir allt viktigare att bemästra i alla typer av verksamheter, menar Lise Tormod.

– Alla verksamheter behöver öka sin förändringsförmåga och flexibilitet och utveckla sin förmåga att ständigt utmana och utvärdera det man gör, säger hon. Det kommer aldrig att gå långsammare än vad det gör nu. Förändringstakten har ökat och den kommer att fortsätta öka. När vi sätter ut vår riktning så måste vi förhålla oss till att saker och ting kommer att förändras.

Detaljera inte ”huret”

Med det agila synsättet på strategi och affärsplan behöver hela organisationen involveras, menar Lise Tormod. Det handlar om att förändra inarbetade arbetssätt och processer kring affärsplanering, tänka och göra på ett nytt sätt när det gäller strategi och affärsplanering. Hon menar att verksamheter bör utgå från en ”top down”-process, som möts av en ”bottom down”-process som i grunden utgår ifrån frågan: på vilket sätt kan vi vara med och bidra i vårt team?

– Det gäller att inte bli för detaljerad i huret. Det handlar om det delegerade mandatet, och att teamet själva måste få svara på hur de ska utföra sina uppgifter. Men däremot måste det vara tydligt vad är det som ska bli gjort.

Fakta

Kom igång med agil affärsplanering

  • Säkerställ att ni har en tydlig gemensam riktning och ambition, en så kallad strategisk målbild.
  • Ha tydliga strategiska vägval. Dessa beslut styr verksamhetens riktning och ska involvera hela organisationen, genom att en top down-process från ledningen möts av en bottom up-process, så att teamen förstår hur de kan bidra till att målen uppnås.
  • Tänk rullande snarare än statisk tidsenhet. Det rullande perspektivet passar en agil planering, där man kontinuerligt anpassar och justerar affärsplanen efter omvärldens ständiga förändringar.
  • Säkerställ transparensen. Den behövs för att alla ska förstå vart organisationen är på väg, och är en förutsättning för decentraliserat beslutsfattande och autonoma team.
  • Säkerställ ”alignment” (ungefär gruppering, samordning). Det ska finns en röd tråd, som gör det tydligt för varje team och varje individ på vilket sätt de är med och bidrar till helheten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.