Kömiljard för kortare väntetider

På många platser i Sverige fungerar inte den vårdgaranti som ska ge patienter rätt till vård inom rimlig tid. I budgetpropositionen föreslår regeringen därför att en miljard kronor extra per år avsätts till ett nytt prestationsbaserat ersättningssystem. Pengarna ska fördelas i efterhand till de landsting som visar bestående goda resultat vad gäller tillgängligheten i vården. Detaljerna kring fördelningen av satsningens medel kommer att beslutas efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.