Kömiljarden har kortat köerna

Alla 21 landsting klarar en eller båda gränserna i regeringens kömiljardsatsning och får del av pengarna. De som väntat på vård för länge har minskat med 100 000 personer.

Kömiljarden lanserades för drygt ett år sedan. Då hade nästan 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde. Endast tre landsting uppfyllde kraven i satsningen. Nu ser situationen annorlunda ut. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har minskat med 77 procent, väntetider till behandling och operation med 82 procent.

17 av 21 landsting klarar idag att ge 90 procent av patienterna vård inom vårdgarantins tider för både besök och behandling/operation. Bäst resultat har Halland och Gotland där över 98 procent av patienterna får vård inom ramen för den nationella vårdgarantin.

Stramas åt

Satsningen fortsätter nu under 2010. Grunden är detsamma men satsningen stramas åt så att både ordinarie köer och köer för så kallat frivilligt väntande räknas in i statistiken. Dessutom skärps inrapporteringsgraden på statistiken från 90 till 95 procent. Regeringen har även lagt en proposition om att göra vårdgarantin till lag, den träder i kraft den 1 juli 2010.

Fakta

Kömiljarden

Lanserades i september 2008 som ett incitament för landstingen att korta väntetiderna i vården. För att få ta del av pengarna ska minst 80 procent av patienterna få träffa en specialistläkare inom högst tre månader och/eller få behandling/operation inom ytterligare tre månader. Till de som klarar det fördelas 900 miljoner kronor. De landsting där 90 procent av patienterna fått vård i tid får dela på ytterligare 100 miljoner kronor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.