Kommuner i 24-timmarssatsning

WM-data ska leverera it-stöd för 24-timmarssatsning till ett flertal kommuner. Företaget ska leverera ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX till Sigtuna, Emmaboda, Växjö och Gagnefs kommun. LEX ger ett it-stöd för handläggningsarbete och ger kommunerna en start för att driva utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Avtalen omfattar implementation av LEX samt integration av närliggande verksamhetssystem.

Möjligheten för enskilda kommuninvånare att sköta sina kontakter med kommunen via en webbplats är en del av regeringens så kallade 24-timmarsvision. På sikt ska alla svenskar kunna söka bygglov eller bostadsbidrag, välja skola, dagis och äldreomsorg på nätet och sedan kunna följa sina samtliga ärenden via en och samma portal, oberoende av vilken kommun eller myndighet som handlägger ärendet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.