Kommuner kan bli effektivare

Sveriges kommuner skulle kunna spara 2,8 procent genom att bli mer effektiva, enligt en undersökning som kommunernas ekonomichefer svarat på. Däremot är det ytterst få kommuner som planerar att göra detta fullt ut. Hälften av ekonomicheferna säger att de statliga förutsättningarna är ryckiga och oförutsägbara, vilket gör det svårt att arbeta med förbättringar, men många uppger också att de saknar kunskap om hur man går till väga för att effektivsera.

Dessutom anser nio av tio tillfrågade att det behövs starkare drivkrafter för att komma igång med utvecklingsarbete i kommunen. En viktig drivkraft som ekonomicheferna saknar är tydliga mål som går att följa upp. Det är också tydligt att det saknas en förändringskultur som strävar efter att utveckla verksamheterna att bli mer effektiva. 69 procent svarar att verksamheterna generellt måste bli mer effektivitetssökande och förändringsbenägna.

Undersökningen bygger på en enkät på uppdrag av Kvalitetsmässan som cirka hälften av landets kommunala ekonomichefer svarade på.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.